Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
06/04/2020 01:39:00
Yazdır

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi" koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi"nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmiş yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Not: Doçentler için "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme

Kriterleri'ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi"ne https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

BİRİM/ANABİLİM DALI/

PROGRAM

Prof.

Doç.

Dr. Öğr.

Üyesi

ÖZEL ŞARTLAR

ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

1

Biyokimya alanında Doçent olup, miRNA konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

1

Almanca Eğitiminde Öğrenme Stratejileri, Hata Analizi ve Metin Alanlarında çalışmalar yapmış

olmak.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1

Bilimin Doğası, Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Kullanımı ve Sorgulayıcı Araştırmaya dayalı öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

ANORGANİK KİMYA

1

Termal Analiz, Platin Grubu, Azometin ve Tetrazolium Kompleksleri üzerine çalışmalar yapmış

olmak.

CEBİR VE SAYILAR

TEORİSİ

1

Devirli, Sabit-Devirli, Kuantum ve Devirli DNA

kolları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI

MATEMATİK

1

Gecikmeli Kısmi Diferensiyal Denklemlerin

Kararlılığı ve Sonlu Fark Şemaları Yöntemiyle Çözümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI

MATEMATİK

1

Kuantum İntegrallenebilir Sistemler, Lie grupları ve Schrödinger Denklemi ile ilgili Çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIMI

1

Dijital İllüstrasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

1

Sosyal Politika alanında Doçent olup, Endüstri İlişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ PLANLAMA VE

TASARIM

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

1

Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.