Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
07/04/2020 01:32:00
Yazdır

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

06.04.2020 tarih ve 31091 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımızın genel açıklamalar bölümü 4. maddesinde belirtilen ''Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır'' ibaresi, Covid-19 salgın hastalık nedeniyle Şehirler arası seyahat yasağı bulunduğundan ''Başvurular ilan süresi içinde posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır'' şeklinde değiştirilmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz

Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yer alan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15

(onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile

başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (x) 3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)

6- Onaylı hizmet belgesi (Uludağ Üniversitesi personeli çalıştıkları birimden,Uludağ Üniversitesinde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- Fotoğraf (2 adet)

(x) 9- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

* Yayınlarına UAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

* Yayınlarına UAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya teslim edecektir.

NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup UAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu

nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.