Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/51253/
Yazdırılma Tarihi : 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:37

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı.
02/04/2020 01:54:00
Yazdır

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

4. 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

5. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

6. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

7. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlıklara başvurularını şahsen yapacak olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)

1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar

sağlamış olduğuna dair beyanname)

3. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

4. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata

uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

6. Yabancı dil belgesi

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 6 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)

2. Başlıca araştırma eseri

3. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

4. Bilimsel çalışma ve yayınlar

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

Dilekçe ve Ekleri ( Tek Suret)

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata

uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yabancı dil belgesi

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Onaylı)

2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

3. Bilimsel çalışma ve yayınlar

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri (Tek Suret)

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Yabancı dil belgesi (var ise)

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Onaylı)

2. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

3. Bilimsel çalışma ve yayınlar,

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2792/1-1

5. Tıpta veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi