Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
01/04/2020 01:13:00
Yazdır

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dahilinde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan başvuru süreci 01.04.2020 tarihinden itibaren başlayıp, 15.04.2020 tarihi mesai saati bitimine kadardır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesi ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, onaylı; lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık belgesi, adli sicil belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığına (*Diş Hekimliği Fakültesine yapılacak başvurular Rektörlük/Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır), şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İhtiyaç duyulması halinde ise; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

İlanen Duyurulur.

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

KADRO

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

2020.01.01

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Pozitif psikoloji ve benlik alanında çalışmaları olmak.

2020.01.02

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Psikometri

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Duygu ve biliş üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2020.01.03

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Psikopatoloji ve psikoterapi araştırma ve uygulama alanlarında çalışmaları olmak.

2020.01.04

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik

Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak ve kalsiyum silikat esaslı simanlarla ilgili çalışma yapmış olmak.

2020.01.05

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik

Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak. Geriatrik bireylerde yaşam kalitesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?