Çanakkale Belediyesi itfaiyeci ve zabıta memuru alım ilanı

16/05/2008 14:01:00
Yazdır

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NA ALINACAK MEMUR ALIM DUYURUSU

1. Çanakkale Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru ve İtfaiye eri olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında "Zabıta ve İtfaiye Yönetmelik" hükümleri doğrul -tuşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan , ilk defa memur olarak açıktan atama yoluyla alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARININ
Sınıfı Unvanı Dereci I Alınacak Cinsiyeti Personelde Aranılacak İstenilen Puan Personel Nitelikler Türü ve Notu Sayısı
GİH Zabıta Memuru 9 3 E Zabıta MYO, Mahalli İdareler MYO ve KPSS-P93 60 Puan Diğer MYO Mezunları ve 2 Yıllık YO mezunları
GİH Zabıta Memuru 11 3 E Orta Öğrenim Mezunları (Lise Dengi KPSS-P94 60 Puan Okullar)
GİH İtfaiye Eri 10 3 E İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği KPSS-P93 60 Puan MYO ve Diğer MYO Mezunları

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak
b. KPSS-2004 veya 2006 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve, Kurumun Belirlediği taban puanı almış olmak
c. KPSS Sınavına girildiği sıradaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş) olmak
d. Başvuru tarihi son günü (16/05/2008) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. KPSS Sınav tarihinde 25 Yaşını doldurmamış olmak, erkekler 1,67 m bayanlar 1,60 m.az boy ölçümlerine sahip olmak. Kilolarının boylarına oranı (- 1m) sinden sonra kalan kısmın (-. +) 10 kilo-fazla fark olmamak.
e. Erkek adaylar için, başvuru tarihi son günü (16/05/ 2008) itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi İçinde fiilen tamamlamış olmak.(Lise Dengi Okul Mezunlarını Kapsar).
f. Değerlendirmede başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri" Memur Adayı Olur" Sağlık Raporu almış olmak ve güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak
g. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri olarak alınacaklar için öncelik ilgili MYO mezunu olanlar tercih edilecek Eğer başvuru bu ağırlıkta olmadığı durumda diğer MYO mezunları tercih edilecektir.

4. BAŞVURULAR
a. Başvurular, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Belediyemizin Internet Sitesine ve elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Yeri ve Tarihi; Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 16/05/2008 Cuma günü saat 09.00 da başlayacak, 02/06/2008 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir
b. 0 286 217 10 79/1116 nolu telefondan her türlü bilgi için başvuru süresince yardımcı olunacaktır
c. Başvuru sırasında sadece: T.C Kimlik Numarası ve KPSS Sonuç Belgesi istenilecektir.

5. BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
Sınav başvuru belgelerinin sınav tarihinden 15 gün önce idareye teslimi yapılacaktır.Bu süreye uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Başvurular! uygun görülerek kabul edilen adaylardan, her unvan için belirlenen boş kadro miktarın (3) katı aday belirlenecektir. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre en yüksek puanlıdan başlanarak değerlendirilmeye alınacak ve mülakata (Sözlü Sınav) çağrı duyurusu yapılacaktır.
İdarece düzenlenecek sınav giriş belgesi adaylara gönderilecektir.Ayrıca; Başvuru yapan adaylardan (mülakat) sınavına çağrılacakların ve değerlendirmeye giremeyen adayların da isim listesi Belediyemizin internet sitesinden duyurusu yapılacaktır. Çanakkale Belediyesi Internet Sitesi: www.canakkale.bel.tr Sınava girişte, Sınav giriş belgesi ibraz edilecektir.Aday, T.C Kimlik numarası ile ÖSYM tarafından tarafından gönderilen KPSS bilgilerinin uyumu kontrol edilerek SÖZLÜ SINAVA kabul edileceklerdir.

6. BELGE KONTROL YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Mülakata (Sözlü Sınav) katılacağı belirlenen ve internet aracılığı İle duyurulan adaylar 7.nci maddede yazılı belgelerle birlikte başvuru şartlan ve nitelikleri kontrol edilmek üzere; Sınav günü saat 08.00-10.00 saatleri arasında şahsen, Sınav Komisyonuna müracaatta bulunabileceklerdir.

c. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
ç. Son üç ay içerisinde çekilmiş, renkli 4 adet vesikalık fotoğraf
d. En son mezun olduğu okula ait Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi
e. Askerlik Terhis Belgesi fotokopisi
f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi (sabıkası olanlar için mahkeme karan)

8. MÜLAKAT (Sözlü Sınav) YERİ VE SAATİ
Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Salonunda saat 18/06/2008 tarihinde saat 10.00 da başlayacaktır.

9. SINAV KONUSU (MÜLAKAT)
a)- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b)- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi cj- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu d)- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, f)- Uygulamalı Fiziksel Aktiviteler Yaptırılacaktır, e)- Genel Kültür.

10. DEĞERLENDİRME
Başvuranlar arasında en yüksek ÖSYM puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü (mülakat) sınava çağrılır. Mülakatta (Sözlü Sınavda) Başarılı Olabilmek İçin ;
A)-100 Puan üzerinden en az 70 Puan almış olmak,
B)- Uygulamalı olarak yaptırılacak fiziksel aktiviteleri başarıyla yapmaları gerekir.
C)- Başarı notu;KPSS Puanı notu ve Mülakat puan notunun ortalaması dır.
D)-Yüksek Puandan Başlamak Üzere, Kadro sayısı kadar ASİL ve kadro sayısının yarısı
kadar YEDEK belirlenecektir.
E)- Mülakat Sınavını Kazananların; İsim Listesi Belediye Hizmet Binasına Asılarak Duyuru Yapılacağı Gibi,
Belediyemiz WEB Sitesinden de Duyuru Yapılacaktır.
F)- Sınavda başarı gösterenlere, yazılı çağrı yapılarak istenilen günde hazır bulunmaları istenilecektir.
G)-Belirtilen Günde Gelmeyenleri Yerine,Yedeği Çağrılacaktır.
I)- Ataması Yapılıp da Göreve 3 Gün İçinde Başlamayanların Yerine Yine Sıradaki Yedek Atanacaktır. MÜLAKAT SINAVLARINA GİRECEK OLANLARA ÖNEMLE DUYRULUR.

Bu ilan 42,643 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?