Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
31/03/2020 01:20:00
Yazdır

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilana çıkılan birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI:

- Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı)

- Kimlik Fotokopisi

- Aday Bilimsel çalışma puan listesi. (Islak İmzalı)

- Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)

- Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

- Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)

- CD İçerikleri;

- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

- Özgeçmiş.

- Aday Bilimsel çalışma Puan Listesi'nin imzalanıp taratılmış hali.

- Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

- Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların "Aslı Gibidir" yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) - Bilimsel Çalışmalar.

- İlan Metni.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/

PROGRAM

UNV.

ADET

DER.

AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Dr. Öğr.Üyesi

2

3

Resim alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.

İdil Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner

Sağlık

Doçent

1

2

Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Dr. Öğr.Üyesi

1

4

Veterinerlik veya Biyoteknoloji alanında doktora yapmış

olmak.

Dr. Öğr.Üyesi

1

4

Veterinerlik veya Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.