Aksaz Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı

30/03/2020 09:20:00
Yazdır

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKSAZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI TERSANE
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2020
Yayınlanma Tarihi : 27 Mart 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İstihdam edilecek iş, ilgili yönetmelikler gereği ÇOK TEHLİKELİ olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle mesleki eğitimli personel istihdamı zorunluluğu bulunmakta olup mesleki eğitim kıstasları aşağıda üç madde halinde verilmiştir. Beş maddede belirtilen mesleki eğitim ile ilgili belgelerden herhangi birine sahip olan adayın başvurusu kabul edilecektir.

1. Mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarının (Lise ve Dengi) Ağaç İşleri Alanı, Ahşap Doğrama Teknolojisi, Marangoz, Mobilya ve Dekorasyon dallarından birinden mezun olmak.

2. Herhangi bir ortaöğretim veya ilköğretim kurumundan (İlköğretim, Lise ve Dengi) mezun olup birinci maddede sayılan meslek dallarından birinden 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesi (Ustalık) sahibi olmak.

ARANAN DİĞER NİTELİKLER

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 'inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

3. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

4.Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5.1111 Sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar Kanunu kapsamına giren ve zorunlu askerlik hizmetini (erbaş/er veya yedek subay) yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21' inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar durumlarını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. İş yerince, bu şartların tamamının adaylarda bulunup bulunmadığı mülakattan önce kontrol edilecektir.

6.Bu meslekte çalışma ortamı kapalı alan olup yasal sınırlar içerisinde gürültülüdür. Çoğunlukla ayakta çalışılmakta, çalışırken eğilme, uzanma, malzeme kaldırma gibi fiziksel faaliyetlerde bulunulmaktadır. Çalışılan makinelerde kullanılan boya, mürekkep, yağ ve kimyasal içerikli maddeler yasal sınırlar içerisinde gaz ve koku yayılmasına neden olmaktadır. Aday müracaat etmek suretiyle; işin niteliği ve çalışma ortamını dikkate alarak belirtilen ortam ve şartlarda çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

7.Talep şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

8.Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katından fazla olması durumunda Aksaz-Marmaris/MUĞLA adresi Aksaz Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonunda 15 Nisan 2020 Saat 10:00'da noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi yapılması durumunda isteyen adaylar kura çekimine katılabilecektir (Katılım zorunlu değildir). Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak adaylar belge kontrolü ve takiben mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) için iş yerine çağrılacaktır. Belge kontrolü ve mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) ile ilgili çağrı duyurusu kurumun internet sitesi (www.dzkk.tsk.tr) üzerinden yapılacaktır.

İbraz edilmesi gereken belgeler;

a. Diploma (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır. Diplomasını kaybetmiş olan adayların mezun oldukları okuldan alacakları belgede, mezun oldukları bölümün de yazılmış olması aranacaktır.)

b. Sınava gireceği mesleğe ilişkin mesleki eğitim belgesi (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

c. Sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

ç. T.C. Kimlik Numarası beyanının teyidi maksadıyla nüfus cüzdanının fotokopisi.

9.Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarından ayrıca istenecek tüm belgeler kurumun internet sitesi (www.dzkk.tsk.tr) üzerinden duyurulacaktır. Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin terörle mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı eğitim durumu ve mesleki belgelerini talebi veren Aksaz Onarım Destek Komutanlığına 13 Nisan 2020 tarihine kadar ibraz edeceklerdir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belgeleri mülakat komisyonunca incelenecektir. Sunduğu belgelerde alım ilanında belirtilen kıstaslara uygunsuz olduğu belirlenen veya belirlenen tarih ve saatte belge sunmaya gelmeyen veya geldiği halde belge sunamayan işçi adayları mülakat sınavına alınmayacaktır.

10.Yapılacak iş ÇOK TEHLİKELİ olarak sınıflandırıldığından sözlü ve uygulamalı sınavı kazanan adaylardan Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip iş başı yaptırılmadan önce 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesine istinaden çalışacağı iş belirtilmek suretiyle Sağlık Raporu istenecektir.

11.Sac/İnce Sac İşçisi olarak alımı yapılacak personel Eğitim Durumunda belirtilen mesleki alan ve dallarına istinaden sunmuş olduğu belgeye dayanılarak iş yerinin mevcut kadrosunda bulunan Sac/İnce Sac meslek kolunda kadro eksiği bulunan işe başlatılacaktır.

12.İŞKUR'ca aday olarak isimleri bildirilen kişilere her türlü bilgilendirme ve tebligat işlemleri Kurumun internet adresinde (www.dzkk.tsk.tr) ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Marangoz

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18---35 (31.03.2002 - 27.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (31.03.2002 - 27.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Aksaz Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonu15.04.202010:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKSAZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
48700 MARMARİS
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :SEYDİKEMER, MENTEŞE, KAVAKLIDERE, ORTACA, DALAMAN, YATAĞAN, ULA, MUĞLA MERKEZ, MİLAS, MARMARİS, KÖYCEĞİZ, FETHİYE, DATÇA, BODRUM

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No02524411000-2621
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKSAZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI TERSANE
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2020
Yayınlanma Tarihi : 27 Mart 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İstihdam edilecek iş, ilgili yönetmelikler gereği ÇOK TEHLİKELİ olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle mesleki eğitimli personel istihdamı zorunluluğu bulunmakta olup mesleki eğitim kıstasları aşağıda üç madde halinde verilmiştir. Beş maddede belirtilen mesleki eğitim ile ilgili belgelerden herhangi birine sahip olan adayın başvurusu kabul edilecektir.

1. Mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarının (Lise ve Dengi) Metal İşler Alam, Metal Sac/Levha İşleme dallarından birinden mezun olmak.

2. Herhangi bir ortaöğretim veya ilköğretim kurumundan (İlköğretim, Lise ve Dengi) mezun olup birinci maddede sayılan meslek dallarından birinden 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesi (Ustalık) sahibi olmak.

ARANAN DİĞER NİTELİKLER

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 'inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

3. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

4.Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5.1111 Sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar Kanunu kapsamına giren ve zorunlu askerlik hizmetini (erbaş/er veya yedek subay) yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21' inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar durumlarını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. İş yerince, bu şartların tamamının adaylarda bulunup bulunmadığı mülakattan önce kontrol edilecektir.

6.Bu meslekte çalışma ortamı kapalı alan olup yasal sınırlar içerisinde gürültülüdür. Çoğunlukla ayakta çalışılmakta, çalışırken eğilme, uzanma, malzeme kaldırma gibi fiziksel faaliyetlerde bulunulmaktadır. Çalışılan makinelerde kullanılan boya, mürekkep, yağ ve kimyasal içerikli maddeler yasal sınırlar içerisinde gaz ve koku yayılmasına neden olmaktadır. Aday müracaat etmek suretiyle; işin niteliği ve çalışma ortamını dikkate alarak belirtilen ortam ve şartlarda çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

7.Talep şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

8.Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katından fazla olması durumunda Aksaz-Marmaris/MUĞLA adresi Aksaz Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonunda 15 Nisan 2020 Saat 10:00'da noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi yapılması durumunda isteyen adaylar kura çekimine katılabilecektir (Katılım zorunlu değildir). Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak adaylar belge kontrolü ve takiben mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) için iş yerine çağrılacaktır. Belge kontrolü ve mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) ile ilgili çağrı duyurusu kurumun internet sitesi (www.dzkk.tsk.tr) üzerinden yapılacaktır.

İbraz edilmesi gereken belgeler;

a. Diploma (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır. Diplomasını kaybetmiş olan adayların mezun oldukları okuldan alacakları belgede, mezun oldukları bölümün de yazılmış olması aranacaktır.)

b. Sınava gireceği mesleğe ilişkin mesleki eğitim belgesi (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

c. Sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

ç. T.C. Kimlik Numarası beyanının teyidi maksadıyla nüfus cüzdanının fotokopisi.

9.Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarından ayrıca istenecek tüm belgeler kurumun internet sitesi (www.dzkk.tsk.tr) üzerinden duyurulacaktır. Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin terörle mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı eğitim durumu ve mesleki belgelerini talebi veren Aksaz Onarım Destek Komutanlığına 13 Nisan 2020 tarihine kadar ibraz edeceklerdir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belgeleri mülakat komisyonunca incelenecektir. Sunduğu belgelerde alım ilanında belirtilen kıstaslara uygunsuz olduğu belirlenen veya belirlenen tarih ve saatte belge sunmaya gelmeyen veya geldiği halde belge sunamayan işçi adayları mülakat sınavına alınmayacaktır.

10.Yapılacak iş ÇOK TEHLİKELİ olarak sınıflandırıldığından sözlü ve uygulamalı sınavı kazanan adaylardan Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip iş başı yaptırılmadan önce 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesine istinaden çalışacağı iş belirtilmek suretiyle Sağlık Raporu istenecektir.

11.Sac/İnce Sac İşçisi olarak alımı yapılacak personel Eğitim Durumunda belirtilen mesleki alan ve dallarına istinaden sunmuş olduğu belgeye dayanılarak iş yerinin mevcut kadrosunda bulunan Sac/İnce Sac meslek kolunda kadro eksiği bulunan işe başlatılacaktır.

12.İŞKUR'ca aday olarak isimleri bildirilen kişilere her türlü bilgilendirme ve tebligat işlemleri Kurumun internet adresinde (www.dzkk.tsk.tr) ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Metal Sac İşleme İşçisi

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18---35 (31.03.2002 - 27.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (31.03.2002 - 27.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Aksaz Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonu15.04.202010:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKSAZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
48700 MARMARİS
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :SEYDİKEMER, MENTEŞE, KAVAKLIDERE, ORTACA, DALAMAN, YATAĞAN, ULA, MUĞLA MERKEZ, MİLAS, MARMARİS, KÖYCEĞİZ, FETHİYE, DATÇA, BODRUM

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No02524411000-2621
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKSAZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI TERSANE
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2020
Yayınlanma Tarihi : 27 Mart 2020

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İstihdam edilecek iş, ilgili yönetmelikler gereği ÇOK TEHLİKELİ olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle mesleki eğitimli personel istihdamı zorunluluğu bulunmakta olup mesleki eğitim kıstasları aşağıda üç madde halinde verilmiştir. Beş maddede belirtilen mesleki eğitim ile ilgili belgelerden herhangi birine sahip olan adayın başvurusu kabul edilecektir.

1. Mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarının (Lise ve Dengi) Metal İşler Alanı, Kaynakçılık dallarından birinden mezun olmak.

2. Herhangi bir ortaöğretim veya ilköğretim kurumundan (İlköğretim, Lise ve Dengi) mezun olup birinci maddede sayılan meslek dallarından birinden 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Belgesi (Ustalık) sahibi olmak.

ARANAN DİĞER NİTELİKLER

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 'inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

3. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

4.Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5.1111 Sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar Kanunu kapsamına giren ve zorunlu askerlik hizmetini (erbaş/er veya yedek subay) yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21' inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar durumlarını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. İş yerince, bu şartların tamamının adaylarda bulunup bulunmadığı mülakattan önce kontrol edilecektir.

6.Bu meslekte çalışma ortamı kapalı alan olup yasal sınırlar içerisinde gürültülüdür. Çoğunlukla ayakta çalışılmakta, çalışırken eğilme, uzanma, malzeme kaldırma gibi fiziksel faaliyetlerde bulunulmaktadır. Çalışılan makinelerde kullanılan boya, mürekkep, yağ ve kimyasal içerikli maddeler yasal sınırlar içerisinde gaz ve koku yayılmasına neden olmaktadır. Aday müracaat etmek suretiyle; işin niteliği ve çalışma ortamını dikkate alarak belirtilen ortam ve şartlarda çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

7.Talep şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

8.Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katından fazla olması durumunda Aksaz-Marmaris/MUĞLA adresi Aksaz Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonunda 15 Nisan 2020 Saat 10:00'da noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi yapılması durumunda isteyen adaylar kura çekimine katılabilecektir (Katılım zorunlu değildir). Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak adaylar belge kontrolü ve takiben mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) için iş yerine çağrılacaktır. Belge kontrolü ve mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) ile ilgili çağrı duyurusu kurumun internet sitesi (www.dzkk.tsk.tr) üzerinden yapılacaktır.

İbraz edilmesi gereken belgeler;

a. Diploma (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır. Diplomasını kaybetmiş olan adayların mezun oldukları okuldan alacakları belgede, mezun oldukları bölümün de yazılmış olması aranacaktır.)

b. Sınava gireceği mesleğe ilişkin mesleki eğitim belgesi (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

c. Sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

ç. T.C. Kimlik Numarası beyanının teyidi maksadıyla nüfus cüzdanının fotokopisi.

9.Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarından ayrıca istenecek tüm belgeler kurumun internet sitesi (www.dzkk.tsk.tr) üzerinden duyurulacaktır. Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin terörle mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı eğitim durumu ve mesleki belgelerini talebi veren Aksaz Onarım Destek Komutanlığına 13 Nisan 2020 tarihine kadar ibraz edeceklerdir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belgeleri mülakat komisyonunca incelenecektir. Sunduğu belgelerde alım ilanında belirtilen kıstaslara uygunsuz olduğu belirlenen veya belirlenen tarih ve saatte belge sunmaya gelmeyen veya geldiği halde belge sunamayan işçi adayları mülakat sınavına alınmayacaktır.

10.Yapılacak iş ÇOK TEHLİKELİ olarak sınıflandırıldığından sözlü ve uygulamalı sınavı kazanan adaylardan Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip iş başı yaptırılmadan önce 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesine istinaden çalışacağı iş belirtilmek suretiyle Sağlık Raporu istenecektir.

11.Sac/İnce Sac İşçisi olarak alımı yapılacak personel Eğitim Durumunda belirtilen mesleki alan ve dallarına istinaden sunmuş olduğu belgeye dayanılarak iş yerinin mevcut kadrosunda bulunan Sac/İnce Sac meslek kolunda kadro eksiği bulunan işe başlatılacaktır.

12.İŞKUR'ca aday olarak isimleri bildirilen kişilere her türlü bilgilendirme ve tebligat işlemleri Kurumun internet adresinde (www.dzkk.tsk.tr) ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18---35 (31.03.2002 - 27.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (31.03.2002 - 27.03.1985 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Aksaz Onarım Destek Komutanlığı Brifing Salonu15.04.202010:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKSAZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
48700 MARMARİS
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :SEYDİKEMER, MENTEŞE, KAVAKLIDERE, ORTACA, DALAMAN, YATAĞAN, ULA, MUĞLA MERKEZ, MİLAS, MARMARİS, KÖYCEĞİZ, FETHİYE, DATÇA, BODRUM

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No02524411000-2621
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
MİT Tır'larından hapis cezası almış olan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini nasıl buluyorsunuz?