Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
27/03/2020 04:19:00
Yazdır

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde

öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 27/03/2020 - 13/04/2020

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Başvuru Dosyası (6 nüsha) İçin İstenen Belgeler

1. Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu

2. Fotoğraf (2 adet)

3. Özgeçmiş,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

5. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

6. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde ki formata uygun.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Onaylı),

8. Nüfus cüzdan fotokopisi,

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

10. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa)

11. Dosyadaki etkinliklerini içeren CD. (Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren CD 6 dosyada da olacaktır.)

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Başvuru Dosyası (4 nüsha) İçin İstenen Belgeler

1. Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu

2. Fotoğraf (2 adet)

3. Özgeçmiş,

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

5. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

6. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

7. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde ki formata uygun.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Verilen Kurum Tarafından Onaylı),

9. Nüfus cüzdan fotokopisi,

10. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

11. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa)

12. Dosyadaki etkinliklerini içeren CD. (Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren CD 4 dosyada da olacaktır.)

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Başvuru Dosyası (4 nüsha) İçin İstenen Belgeler

1. Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu

2. Fotoğraf (2 adet)

3. Özgeçmiş

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

5. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti),

6. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

7. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde ki formata uygun.

8. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

9. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Verilen Kurum Tarafından Onaylı),

10. Nüfus cüzdan fotokopisi,

11. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti Aslı veya Onaylı Sureti)

12. Dosyadaki etkinliklerini içeren CD. (Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren CD 4 dosyada da olacaktır.)

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim edeceklerdir. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer

belgelerinde aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

4. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 27/03/2020

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 13/04/2020 Saat: 17:00

5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

BİRİMİ

TELEFON

ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı

0 376 218 95 13 / 7154 -7157

Rektörlük Binası Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0 376 213 17 02 / 3056 - 3057

Aksu Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No:11 Eski Devlet Hastanesi Yanı Merkez / ÇANKIRI

Hukuk Fakültesi

0 376 218 95 70 / 8945 - 8947

Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Diş Hekimliği Fakültesi

0 376 213 17 02 / 3056 - 3057

Aksu Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No:11 Eski Devlet Hastanesi Yanı Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2625/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.