Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
26/03/2020 03:01:00
Yazdır

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş.

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 - Lisans Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına dair)

9 - ALES Belgesi

10 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11 - Yabancı Dil Belgesi

12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel Şartlar:

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim

kurumlarının senatoları karar verir.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

: 26.03.2020

SON BAŞVURU TARİHİ

: 09.04.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

: 10.04.2020

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ

: 13.04.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

: 14.04.2020

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. * Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır.

Duyurulur.

Unvanı

İlanın

Çıkılacağı

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı / Programı

Kadro

Der.

Kadro

Sayısı

ALES

ALES Puan Türü

Yabancı

Dil

Başvuru

Yeri

İlan Özel Şart

Araştırma

Görevlisi

Bucak

Teknoloji

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

5

1

70

Sayısal

50

Bucak

Teknoloji

Fakültesi

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliğinde Yüksek Lisans yapıyor olmak..

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.