Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
26/03/2020 03:00:00
Yazdır

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir

belge,

- Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

PROGRAMI/

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

UNVANI

TAHSİS EDİLEN KADRO

DERECESİ

ADEDİ

NİTELİKLERİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör

1

1

Küçükbaş hayvanlarda farklı senkronizasyon protokolleri üzerinde çalışmış olmak.

Klinik Bilimler

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

Küçükbaş hayvanlarda spermanın dondurulması konusunda çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik İç

Hastalıkları

Doçent

1

1

Prematüre buzağıların tedavisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Gıda Hijyeni ve

Teknolojisi

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Et ürünlerinde farklı hayvan türlerine ait et varlığının

PCR ile tespitine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik

Mikrobiyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Çizgi Film ve Animasyon

Çizgi Film ve Animasyon

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Grafik Anasanat Dalında sanatta yeterlik mezunu, hareketli görüntü tasarımı konusunda çalışması olmak.

Çizgi Film ve Animasyon

Çizgi Film ve Animasyon

Dr.Öğr.

Üyesi

3

1

Grafik Anasanat Dalında sanatta yeterlik mezunu, Etkileşimli infografik alanında çalışma yapmış olmak.

Çizgi Film ve Animasyon

Çizgi Film ve Animasyon

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Radyo-Sinema TV alanında doktora yapmış, Sanal Gerçeklik konusunda çalışması olmak.

TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Nüfus ve Vatandaşlık

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.