Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
25/03/2020 01:45:00
Yazdır

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlan Yayım Tarihi : 25.03.2020

Başvuru Başlangıç Tarihi : 25.03.2020

Son Başvuru Tarihi : 08.04.2020

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 17.04.2020

Giriş Sınavı Tarihi : 21.04.2020

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 27.04.2020

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4- Özgeçmiş

5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

6- Lisans Transkripti

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli

11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

ALES

PUAN

TÜRÜ

BURHANİYE

MYO

Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uyg. Pr.

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

1

4

EA 70

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış

olmak.

BALIKESİR MYO

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizm.Böl.Çocuk Gelişimi Pr.

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

1

4

EA 70

Sosyoloji lisans mezunu olup, Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim

kurumlarında ders verme tecrübesine

sahip olmak.

KEPSUT MYO

Mülkiyet Koruma ve Güv.Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Pr.

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

1

3

MUAF

Kamu yönetimi lisans mezunu olup,

yerel yönetimler alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine

sahip olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güv.Böl. Özel Güvenlik ve Koruma Pr.

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

1

4

MUAF

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor yöneticiliği lisans mezunu olup, spor

yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Boks 1. Kademe

yardımcı antrenör belgesine sahip

olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.