Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
25/03/2020 01:44:00
Yazdır

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.03.2020 gün ve 22719 sayılı yazısı ile 31.12.2019 tarihine kadar birimlere verilen atama izinlerinin iptal edildiği bildirildiğinden, 25.03.2020 tarih ve 31079 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımına ilişkin ilanımız iptal edilmiştir.

İlan olunur. 2803/1-1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

Başvuru dilekçeleri "www.ktu.edu.tr/personel-formlar" adresinden temin edilebilir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Romatoloji)

Doçent

1

1

Romatoloji alanında yan dal uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Ultrasonografik Yöntemle Ağrı Uygulamaları konusunda deneyimli olmak .(Ek1 bkz.)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Spinal Cerrahi konusunda en az bir yıl deneyim sertifikasına sahip olmak (Ek1 bkz.)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

(Ek1 bkz.)

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Müh.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Maçka MYO

Kimya ve Kimyasal İşlem Tekn.

Laboratuvar

Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Orman Ürünleri Kimyası ve

Teknolojisi Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve TÜBİTAK Sanayi İşbirliği Programında deneyim sahibi olmak.

TOPLAM

6

Ek 1: Üniversitemiz Senatosunun 01.12.2017 tarih ve 285/2 sayılı kararı ile belirlenen kriterler uyarınca atama yapılacaktır. 2607/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.