Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
23/03/2020 05:20:00
Yazdır

DÜZELTME İLANI

23.03.2020 tarih ve 31077 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 adet Profesör kadrosu, aşağıda tabloda belirtildiği şekilde eklenmiştir. (ilanın devamıdır)

İlgililere duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/

BİLİM DALI/

PROGRAM

UNVANI

ALINACAK KİŞİ SAYISI

BAŞVURU KOŞULLARI

Tıp

Fakültesi

Cerrahi

Tıp

Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kalp ve

Damar Cerrahisi alanından almış olmak. Çalışan

kalpte bypass cerrahisinde

en az 20 yıl tecrübesi

olmak.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 23.03.2020

Son Başvuru Tarihi : 06.04.2020

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük - Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören / ANKARA

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)

3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5- Adli Sicil Belgesi

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için,1 adet dosya ve 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD

9- Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat

10 - Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.

2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için tezli

yüksek lisans yapıyor olmak ve bunu belgelemek.

3-Özgeçmiş

4- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ilanda belirtilen ilgili alandaki ALES sınavından en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç

belgesi.

5- İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi başvuruları için)

6-İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

7-Onaylı nüfus cüzdanı örneği.

8-Adli Sicil Belgesi

9-Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

10- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-devletten ayrıntılı hizmet belgesi

11-Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

12-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

13-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

14-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

15-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

16-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2020 Sınav Tarihi : 09.04.2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 10.04.2020

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;