Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 17 Mart 2020 03:28, Son Güncelleme : 17 Mart 2020 03:30
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

İlan Sıra

Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı(ABD)/Pr.

Kadro Açıklaması / Nitelik

ÖÜ202001

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Sosyal Politika ABD

Sosyal Devlet, Ulus Devlet ve Kentleşme konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ202002

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış, Kıbrıs, Göç, Kollektif Hafıza ve Milli Kimlik konularında çalışmaları olmak.