Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

12/02/2020 09:39:00
Yazdır

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden

DÜZELTME İLANI

05.11.2019 tarih ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemize alınacak öğretim üyeleri ile ilgili ilan Ankara 15. İdare Mahkemesi Başkanlığının 25.12.2019 tarih ve 2019/2160 E. sayılı "yürütmenin durdurulmasına" ilişkin kararı gereğince "Adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini sağlamaları gerekmektedir." ibaresi çıkartılarak 05.11.2019 tarihli ilana yapılan başvurular saklı kalmak koşuluyla aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden ilan edilmiştir.

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri"nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Teknoloji ABD DOÇENT 2

Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak

Farmakognozi ABD PROFESÖR 1

Eczacı olmak; Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent unvanı almış olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Zihin Engelliler Eğitimi ABD PROFESÖR 1

Eğitim Bilimleri (Özel Eğitim) alanında doçent unvanı almış olmak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı alanında
çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD PROFESÖR 1

Cebir ve Sayılar Teorisi alanında doçent
unvanı almış olmak

Geometri ABD PROFESÖR 1

Geometri alanında doçent unvanı almış
olmak

Uygulamalı Matematik ABD DOÇENT 2

Uygulamalı Matematik alanında doçent
unvanı almış olmak

Genel Astronomi ABD DOÇENT 2

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında
doçent unvanı almış olmak

Astrofizik ABD PROFESÖR 1

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında
doçent unvanı almış olmak

Fizikokimya ABD DOÇENT 1

Kimya Bölümü lisans mezunu,
Fizikokimya alanında doçent unvanı almış olmak

Biyokimya ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Kimya Bölümü lisans mezunu, Biyokimya alanında doktora yapmış olmak

HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk ABD DOÇENT 1

Medeni Hukuk alanında doktora yapmış, Medeni hukuk alanında doçent unvanı almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Din Sosyolojisi ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak

Türk İslam Edebiyatı ABD PROFESÖR 1

Türk İslam Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Fotoğrafçılık ve Grafik ABD PROFESÖR 1
Halkla İlişkiler ABD PROFESÖR 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Donanımı ABD DOÇENT 1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanı
almış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik ABD PROFESÖR 1

Beslenme ve diyetetik alanında doçent
unvanı almış olmak

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD DOÇENT 1
Uluslararası Hukuk ABD PROFESÖR 1
Maliye Teorisi ABD PROFESÖR 1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD PROFESÖR 1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak

TIP FAKÜLTESİ
Biyoistatistik ABD DOÇENT 1

Yüksek lisans, doktora ve doçentliğini
Tıp Biyoistatistik alanında almış olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD DOÇENT 2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında doçent unvanı almış olmak

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Aktüerya Bilimleri ABD DOÇENT 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Dölerme ve Suni Tohumlama ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Dölerme ve Suni Tohumlama alanında
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Vet. Biyoistatistik ABD DOÇENT 1

Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner
Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak

Vet. Histoloji-Embriyoloji ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Veteriner Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Fitopatoloji ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Bitki Koruma Bölümü veya Bitkisel
Üretim programı lisans mezunu, Bitki Koruma alanında doktora yapmış olmak

Hayvan Yetiştirme ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Zootekni Bölümü veya Hayvansal Üretim programı lisans mezunu, Zootekni alanında doktora yapmış
olmak

Tarla Bitkileri ABD DR. ÖĞR. ÜYESİ 1

Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu,
Tarla Bitkileri alanında yüksek lisans yapmış olmak

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?