Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
03/01/2020 04:10:00
Yazdır

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemizin 3 Ocak 2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmi Gazete ile 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi ilanlarımız iptal edilmiştir.

442/1-1

442/1-1

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

EK İLAN

Üniversitemizin 03.01.2020 tarih ve 30997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımıza aşağıda belirtilen kadro eklenmiştir.

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/

MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/

PROGRAM

KADRO

ADETİ

DER.

UNVAN

AÇIKLAMA

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK

REKLAM

ARAŞTIRMALARI

1

1

DOÇENT

Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin 03.01.2020 tarih ve 30997 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan kadro ilanımızın açıklama kısmı aşağıda belirtilen şekliyle düzeltilmiştir.

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/ PROGRAM

KADRO

ADETİ

DER.

UNVAN

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

2

DOÇENT

Çocuk Nörolojisi Yan Dalı yapmış

olmak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine'' uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde" yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 03.01.2020 - 17.01.2020

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;