Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
31/12/2019 12:50:00
Yazdır

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete' de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alımına ilişkin "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" hükümleri uyarınca aşağıdaki tabloda Birim, Bölüm, Anabilim Dalı, Unvan, Derece, Adet, Alan, Ales ve Y. Dili belirtilen ilanının "Başvuru Şartları" sehven yanlış yazılmış olup, aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ALAN

ALES

Y.DİL

BAŞVURU ŞARTLARI

TEMEL

İSLAM

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

KUR'AN-I KERİM

OKUMA VE

KIRAAT İLMİ

ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

(Öncelikli Alan)

4

1

SÖZ

70

50

"İlahiyat Fakültesi veya İslami

İlimler Fakültesi" lisans mezunu

olmak. "Kur'an-ı Kerim Okuma

ve Kıraat İlmi" alanında tezli

yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

UNVANI

DERECE

ADET

ALAN

ALES

Y.DİL

BAŞVURU ŞARTLARI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (Öncelikli Alan)

4

1

SÖZ

70

50

"İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi" lisans mezunu olmak. "Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi" alanında tezli yüksek lisans veya doktora

yapmış olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

31.12.2019

Son Başvuru Tarihi

15.01.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi

20.01.2020

Sınav Giriş Tarihi

27.01.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

31.01.2020

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

Kadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.beu.edu.tr

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

6- Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır

İSTENEN BELGELER:

1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu'nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (Akademik kadro Başvuru Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla

belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim

elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 11564/2//1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;