Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2019 10:24, Son Güncelleme : 31 Aralık 2019 10:25
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartlan taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren. 15 gündür.

İlan detayları, Üniversitemizin www.kku.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri

üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.

BÖLÜM/ANABİIJM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

PROF.

DOÇ.

Dr.Öğr.

Üyesi

AÇIKLAMALAR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Radyoloji

1

Ağız, Diş ve Çene Radyoloji alanında Uzmanlık ve Doçent unvanı almış olmak. Bruksizm Hastalarında Splint Tedavisi ve f MRG kullanarak beyinde meydana gelen olası değişiklikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında Uzmanlık ve Doçent unvanı almış olmak. Çene-Yüz Travmaları, TME cerrahisi, Rckonstrükıif Cerrahi ve Zigomatik implant cerrahileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Anestcziyoloji vc Rcanimasyon uzmanı olmak. Vankomisin nefrotoksisitesi ve çocuklarda fıberoptik bronkoskopi balon yöntemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Parazitolojisi

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Veterinerlik Parazitolojisi alanında almış olmak. Paraziter enfeksiyonların immünolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

1

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Kanatlılarda kontrollü salimli ilaç sistemlerinin

geliştirilmesi ve optimizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Veterinerlik Patolojisi

1

Veterinerlik Patolojisi alanında doktora yapmış olmak. Protozoon hastalıkları patogenezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

1

Veterinerlik İç Hastalıkları alanında doktora vc doçent unvanı almış olmak. Köpeklerde mide çıkışının hematolojik ve biyokimyasal yönden incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölünıü

Veterinerlik Zootekni

1

Veterinerlik Zootekni ve Hayvan Besleme alanında Doçent unvanı almış olmak. Çiftlik hayvanlan, pel hayvan ve bal arısı konularında çalışmalar yapmış olmak,

Veterinerlik Zootekni

1

Veterinerlik Zootekni alanında doktora yapmış olmak. Ördek, tavuk, güvercin türlerinde çalışmalar yapmış olmak.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

1

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak. Broylerlerdc üzüm posası ve inülin ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Bakteriyofajların gıdalardaki patojen

mikroorganizmaların kontrolünde kullanımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi

1

İlköğretim alanında Doktora, Temel Eğitim alanında Doçentliğini almış olmak. Öğretmen ve öğretmen adaylarının STEM /FETEMM (fen, teknoloji, matematik, mühendislik) konusuna yönelik uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Fizik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi. Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) alanında Doçentlik derecesine sahip olmak. Okul güvenliği ve değişim eğilimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora ve Doçent unvanı almış olmak, İlkokul öğrencilerinin psikososyal destek ihtiyaçlarının incelenmesi konularında

çalışmalar yapmış olmak.

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi

1

Özel Eğitim Anabilim Dalı, Özel Eğitim Programında Doktora Yapmış Olmak. Özel öğrenme güçlüğü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Sosyal Etkileşim Programı

Geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Halk Bilimi

1

Türk Halk Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak. Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halkbilimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim Tercümanlık. (Arapça)

1

Arap Dili ve Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak. Arap Kültürü ve Arap Şiiri Üzerine Çalışmalar Yapmış olmak.

Felsefe Bölümü

Sistematik Felsefe ve Mantık

1

Sistematik Felsefe ve Mantık alanında doktora, Felsefe alanında Doçent unvanı almış olmak. Siyaset felsefesi, Savaş, Transhumaniztn ve Bioctik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçent Unvanını almış olmak. Türk askeri tarihi, Birinci Dünya Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doktora ve Doçentlik Unvanını almış olmak. Çok Amaçlı Kapı Atama ve Konteyner Yükleme problemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yöneylem Araştırması

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doktora ve Doçentlik Unvanını almış olmak. Bulanık Stokastik Optimizasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Malzemesi

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doktorasını almış olmak. Betonda alkali-silika reaksiyonu ve kendiliğinden yerleşen beton ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Geoteknik

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Zemin İyileştirmesi, Deprem Davranışı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ulaştırma

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Optimizasyon teknikleri ve sinyalize kavşaklarda gecikme analizleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Üretim Metaluıjisi

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Çelik Yüzeylerinde Elektrotermokimyasal ve Teımokimyasal Difüzyon Tabakası Oluşumuna ve Difiizyon Tabakalarının Özelliklerine İşlem

Parametrelerinin Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Yazılımı

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Algoritmalar, sağlıkta büyük veri, paralel ve dağıtık sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Donanımı

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronık Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yapay zeka, görüntü işleme, endüstriyel bilgisayar uygulamaları

konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Bilimleri

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Gizli anlamsal analiz ve matris ayrışımları konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü

Resim

1

Heykel Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. Üç boyutlu yazıcı ılc dijital tasarım ve heykel araştırması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Resim

1

Resim Anasanat Dalında sanatta yeterlik derecesine sahip olmak. Çağdaş sanat ile posta sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Resim

1

Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Geç Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Beylikler Dönemi mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Modem Türk Mimarisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Müzik Bölümü

Müzik Bilimleri

1

Müzik alanında Sanatta Yeterlik ve Doçent unvanı almış olmak. Türk Halk Müziğinde Eser Çözümleme, Bağlamadan Derlenmiş Eserlerin Çalmış - Yazılış Farklılıkları, Sözsüz Zeybeklerin Usul Yönünden İncelenmesi ve Temel Bağlama Öğretimi Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yaylı Sazlar

1

Müzik öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Viyola eğitimi ve ninniler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Planlama

1

Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak. Ziyaretçi yönetimi ve normatif teori konularında çalışmalar yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak. Mineral lifli ahşap kompozit malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Programları ile Oyun alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora, Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. Spor ve rekreatif etkinliklerin sosyalleşmeye etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi

1

Çocuk Gelişimi alanında Doçentliğini almış olmak. Çocuk çizimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

1

Aile ve Tüketici Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. Yaşlılık ve engelli lik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Geriatrik Rehabilitasyon alanında düşme riski ve denge rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

1

Beslenme ve diyetetik alanında lisans, yüksek lisans, doktora unvanlarına sahip olmak. Engelli çocuk-adölesanlar ve yanık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları

1

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak, Ağn ve Palyatif Bakım konularında çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Okul sağlığı hemşireliği ve engellilere yönelik çalışmalar yapmış olmak.

iç Hastalıkları Hemşireliği

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. Kanserli hastaların yaşam kalitesi ve rehabilitasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

Hemşirelik anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Şizofreni hastalarında duygu tanıma alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTtSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi

1

Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Maliye alanında Doçentliğini almış olmak. Yaşlı nüfusa yönelik kamusal politikalar ve sosyal belediyecilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvam almış olmak. Yönetim ve organizasyon, yönetim ve strateji, insan kaynakları yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora, Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak. Girişimcilik, Örgütsel Stres, Kariyer ve Türbülans Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ekonometri Bölümü

Yöneylem Araştırma

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak. Bulanık veri zarflama analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi

1

İktisat Teorisi veya İktisat Politikası Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Merkez bankacılığı, para teorisi ve para politikası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Çok kriterli karar verme yöntemleri, kredi riski değerlendirmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

Kamu Yönetimi alanında doktora. Siyaset Bilimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Balı ve İslam siyasal düşünceleri konularında çalışmalar vapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji

1

Tıp Programı Fizyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Deney hayvanlarında karbonhidrat ve lipit metabolizması.

Deney hayvanlarında betalrophin çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp

1

Acil Tıp Uzmanı olmak. Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmek'

Hastalarda sTWEAK düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

Acil Tıp

1

Acil Tıp Uzmanı olmak. Acil Servise Başvuran Spontan Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Glial Fibriler Asidik Protein (Gfap) Düzeyi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Moleküler Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Neonatoloji Yandal Uzmanı olmak.

Neonatoloji alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Uzmanlık, Dermatoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Alopesi arcatab hastalarda yaşam kalite indeksi ve mukokutanöz verdilerin klinik özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Uzmanlık, Dermatoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Mclazma ve tiroid otoimmünitesinin ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmak. Rozase hastalarında kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji Yandal Uzmanı olmak. Hepatit B ve irritable barsak sendromunda Toll-like reseptör ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak. Üst ekstremite tutulumu olan sercbral palsili olgularda botulinum toksin ve rehabilitasyonun etkinliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak. İntraoperatif EMG, Kas İskelet Sistemi Ultrasonu, Tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Bipolar bozukluk ve metabolik sendrom, Bipolar bozuklukta Metabolik Sendromun Yaşam Kalitesi ve İşlevsellikle İlişkisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Radyoloji

1

Radyoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Kontrastlı ultrasonografi, sonoelastografı ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Radyoloji

1

Radyoloji Uzmanı olmak. Karotis arter stenozlarında endovasküler tedavi etkinliği, girişimsel radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Farmakoloji

1

Tıp Doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji

Alanında Doktora ya da Uzmanlık Yapmış Olmak. Bağımlılık Farmakogenetiği İle İlgili Çalışmalar yapmış olmak.

Halk Sağlığı

1

Halk Sağlığı Uzmanı olmak. Çalışanlarda, uyku kalitesine yönelik müdahale alanında çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Kadın Hastalıktan ve Doğum Uzmanı olmak. Doğum şekilleri ve anestezi tiplerine göre maternal kardiyak etkilenmenin araştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

1

Uzmanlık ve Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak. Yenidoğan ve Plasenta patolojileri alanında ve Dermatopatoloji

alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi

Uzmanlık ve Doçentliğini Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak. Gastrointestinal sistem cerrahisi ve Hirschsprung Hastalığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ortopediye Travmatoloji

1

Uzmanlık ve Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak. Üst ekstremite periferik sinir anatomisi ve cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

tSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESt

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

1

İslam Tarihi alanında doktora ve doçent unvanı almış olmak. Osmanlı Devletinin son dönem dini kurumlan ve İslam Tarihçileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelam ve tlikadi İslam Mezhepleri

1

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. İslam Mezhepleri ve Çağdaş İslam Akımlan, Hint alt-kıtasmdaki İslam

Mezhepleri ve Ekolleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tasavvuf

1

Tasavvuf alanında doktora ve doçent unvanı almış olmak. Nazari İrfan, Tasavvuf ve Bektaşi Kültürü, Şii İrfanı Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Arap Dili ve Belagatı

1

Arap Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Abbasi Dönemi Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

Arap Dili ve Belagatı

1

Arap Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Inlerdisipliner açıdan Arap Dili vc metinbilım alanlarında çalışmaları olmak. Kur'an-ı Kerim yorumunda bağlam ve dilsel yapı üzerinde çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

Milletlerarası Hukuk

l

Kamu Hukuku alanında doktora, Milletlerarası Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak. Doğu Akdeniz'in hukuki boyutu, deniz ablukaları ve silahlı çatışmalar hukuku konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

1

Kamu Hukuku alanında doktora, Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku alanında doçent unvanı almış olmak. Suç genel teorisi, kanun yolları, aleyhe değiştirme yasağı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk

1

Özel Hukuk alanında doktora, Medeni Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak. Eser sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku

1

Özel Hukuk alanında doktora, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak. Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler ve İcra Takip İşlemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KIRIKKALE M.Y.O

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

1

Kimya anabilim dalında Doktorasını yapmış olmak. Furan, Aminotiazol türevli polimerlerin sentezi ile adsorpsiyon uygulamaları ve ağır metallerin çevre ve canlılar üzerindeki etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Metal Teknolojileri Bölümü

Makine

1

Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Nanoteknoloji, lazer kaplama, bor ve bor bileşiklerinin sentezi, nanokristal malzeme üretimine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

HACILAR HÜSEYİN AYTEMtZ M.Y.O

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kontrol Sistemleri, Yapay Zeka, Endüstriyel Otomasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

17

31

38