Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel İlanı 2

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel İlanı 2

Dumlupnar niversitesi Akademik Personel lan

lan tarihi:26.03.2003
niversitemize bal Faklteler ve Meslek Yksekokullarna 2547 say Kanun ve ilgili ynetmelik uyarnca Profesr, Yardmc Doent, retm Grevlisi ve Okutman alnacaktr.

retim yeliine mracaat eden adaylarn niversitemiz senetosunun 10.10.2002 tarih ve 5 toplant sayl karar ile retim yeline Ykseltme ve Atanma Ynergesinde aranan ilkeler ltlerindeki kriterleri salamas gerekmektedir.

Profesr kadrosuna bavuran adaylar iin:
1-Anabilim daln belirten dileke,
2-zgemi ve 2 adet fotograf,
3-Yyan listesi
4-Bilimsel almalar ve yaynlarn kapsayan 6 takm dosya,
5-Nfus czdannn onayl fotokopisi

Yardmc Doent Kadrosuna Bavauran Adaylar in:
1-Anabilm daln ve yabanv dilini belirten dileke
2-zgemi ve iki adet dileke
3-Not izelgesi
4-Bilimsel almalar ve yaynlarn kapsayan 4 takm dosya,
5-Denklik belgesi (yurtdndan alnan diplomalar iin)
6-Doktora belgesi
7-Nfus czdannn onayl fotokopisi
8-Var ise merkezi yabanc dil bar belgesi veya KPDS (70 puan), DS (65 puan) sonu belgesi

retim Grevlisi, Okutman Kadrosuna Bavuran Adaylar in:
1-Dileke ve iki adet fotograf
2-zgemi
3-Not izelgesi
4-Mezuniyet belgesinin noter onayl fototkopisi (ilgili daldan lisns mezuniyet belgesi)
5-Nfus czdannn onayl fotokopisi
6-Var ise yaynlanm eserleri

Yukardaki belgelerle birlikte ilann yan tarihinden itibaren 15 gn ierisinde Rektrlk Personel Dairesi Bakanlna ahsen bavuruda bulunulacaktr. Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

FAKLTE
BLM
ANABLM DALI
UNV
DRC
AD
AIKLAMA
FEN EDEBYAT Tarih Yakna Tarihi Prof 1 1 .
KTAHYA MYO . . Prof 1 1 Hukuk Bilimleri Anabilim Dalnda alm ya da Doentlik unvann Siyasi Tarih Anabilim Dalnda alm olmak.
KTAHYA BF letme Saysal Yntemler Yrd. Do 3 1 Saysal Yntemler bilim dalnda doktorasn yapm olmak
MHENDSLK Endstri Mhendislii Endstri Mhendislii Yrd. Do 3 1 YK Bakanl tarafndan aktarma ve kullanma izni verildiinde atama yaplacaktr.
Beden Eitimi ve Spor Y.O. Beden Eitimi ve Spor retmenlii . Yrd. Do 3 1 YK Bakanl tarafndan aktarma ve kullanma izni verildiinde atama yaplacaktr.
Salk Yksekokulu Hemirelik . ret. Gr. 3 1 Mikrobiyoloji alannda yksek lisan yapm olmak ve en az be yllk i tecrbesi olmak
Maliye Bakanl tarafndan atama izni verildiinde atama yaplacaktr.
Rektrlk . . Okutman 5 1 Maliye Bakanl tarafndan atama izni verildiinde atama yaplacaktr.
NOT:retim yesi dndaki retim Eleman kadrolarna 2914 sayl Kanun dnda baka personel kanunlarna tabi alanlarn atamalar Yk Bakanl veMaliye Bakanlndan tarafndan atama izni alndktan sonra atama yaplacaktr.