Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/49921/
Yazdırılma Tarihi : 09 Haziran 2023 Cuma 07:00

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Haber Tarihi : 27 Aralık 2019 08:27
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan Tarihi : 27/12/2019 (Resmi Gazete'de)

Son Başvuru Tarihi : 10/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Kd Der.

Adet

Açıklamalar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mütercim

Tercümanlık

Mütercim

Tercümanlık

(İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İngilizce Mütercim - Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapmış olmak

Başvuru Şartları:

❖ Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

❖ Müracaat edecek adayların "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.istiklal.edu.tr) adresinden Yönergeye ulaşılabilir.

❖ Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı örneğini, Yabancı Dil Belgesini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 (Beş) takım fiziksel dosyayı tercihen (5 takım (1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak ekleyerek, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

❖ Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

❖ Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

❖ Başka bir Üniversiteye karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığına dair belge

❖ Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

❖ Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)

❖ İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

❖ İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

❖ Başvurular Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 11473/1-1


Kaynak : Resmi gazete