Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı

12/12/2019 11:41:00
Yazdır
BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ DAİMİ MUHASEBE PERSONELİ ALIM İLANI Son Başvuru : 20.12.2019
İl AMASYA İlçe TAŞOVA Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan MUHASEBECİ
Açıklama - EXCELL, WORD, POWER POİNT
- ÖRGÜN EĞİTİM VEREN 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İŞLETME , MALİYE, KAMU YÖNETİMİ, İKTİSAT, EKONOMETRİ)
- EN AZ B SINIFI
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, * 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, * Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, * Kamu haklarından mahrum bulunmamak, * Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, * Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. * Muhasebe Görevlisinde, Örgün Eğitim veren 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat ve Ekonometri ) * İşe alım sürecinde geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme sınavlarından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR Aşağıda belirtmiş olduğumuz özel şartlar tercih sebebidir. * Bilgisayar Programlarını kullanabilmek ( Excell, Word, Powerpoint) * Sosyal iletişim becerisine sahip olmak * En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak * Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut, akıl hastalığı, her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. * Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) aydır TAŞOVA ilçesinde ikamet ediyor olmak ve işe alım sonrası ilçede ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;