Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
14/12/2019 01:20:00
Yazdır

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nden:

DÜZELTME İLANI

11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, Akademik Personel Alım ilanımızda yer alan 16 Sıra No'lu Salihli Meslek Yüksekokulu, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı 6. Derece 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu ilanının açıklaması

"Muhasebe, Muhasebe Finans ve Bankacılık Alanlarının Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve İşletme Alanında Doktora Yapıyor Olmak" şeklinde düzeltilmiştir.

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(NOT: 14.03.2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup, 09.11.2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından

mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranmaz. Ancak bu kapsamda atananların göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde kadronun ilan edildiği birimlere bizzat ya da posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

MUAFİYET

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (İlanımızda yer alan Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı için), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.)

(Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

- ALES Sonuç Belgesi

- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Sadece Araştırma Görevlisi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar gönderecektir. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)

- Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

- Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti

- Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf (1 Adet)

- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)

- SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)

(İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)

NOT

- Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

- Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.

- Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 11.12.2019

Son Başvuru Tarihi : 25.12.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.01.2020

Sınav Giriş Tarihi : 10.01.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.01.2020

* * "Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları" yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?