Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
11/12/2019 04:56:00
Yazdır

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" alınacaktır.

-Genel Şartlar-

1) Başvuru yapacak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

İLAN EDİLEN KADROYA AİT BİLGİLER

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

UNVAN

D.

ADET

YABANCI

DİL

ALES

ÖZEL ŞARTLAR

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)

6

1

90

70

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, bu alanların herhangi birinde

tezli yüksek lisans yapmış olmak.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi -Açıklamalar-

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde ilgili birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

10803/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.