Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

09/12/2019 10:22:00
Yazdır

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlik şubesinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek İlan edilen birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik belgeleri, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlik şubesinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi eklenecektir).

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (09/12/2019 - 24/12/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

Birim Bölüm Anabilim / Anasanat Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart
Akşehir İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
İktisat İktisadi Gelişme
ve Uluslararası İktisat
Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Uluslararası İktisat alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitim Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Sokratik sorgulama beceri ölçeğinin geliştirilmesi, Sokratik sorgulama yönteminin çocukların üst düzey düşünme becerilerine etkisi ve akademik motivasyon konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Üst Bilişsel Okuma Stratejileri ve Yeniden Düzenlenmiş Direkt Okuma-Düşünme Etkinliği (DR-TA) Stratejisi Konularında Çalışmaları Olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Doktor Öğretim Üyesi 5 1

Resim Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Sanatta Yeterlik/Doktorasını Resim Alanında yapmış olmak Resim-Oyun İlişkisi Üzerine Çalışmaları Bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Prof. 1 1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak. Yeşil örgütsel davranış, Yönetim ve Ahilik, performans değerlendirme hataları, sosyal izolasyon, sosyal sermaye, balanced scorecard konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Moda Tasarımı Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Giysilerin aşınma dayanımı ve konfor özellikleri konularında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Beyin-Bilgisayar Arayüzleri, algoritmaları ve EEG Sinyal İşleme konularında çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Kontrol Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Kontrol Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Pedelec-Elektrik destekli sistemler için akıllı güç destek sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Lisans ve lisansüstü eğitim programlarını turizm alanında tamamlamış olmak, sorumlu turizm ve rekreasyon alanları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Turizm Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Doktora eğitim programını turizm işletmeciliği alanında tamamlamış olmak, sürdürülebilir kültürel miras ve rekreasyon eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.