Adana Kürkçüler Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

13/03/2008 17:01:00
Yazdır

ADANA İLİ YÜREĞİR İLÇESİ KÜRKÇÜLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU

5393 sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye Zabıta Yönetmeliği" nin "Atama Şartlan" başlıklı 13, 14 ve 15. maddelerinin getirdiği hükümlere uygun olarak, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'na girmiş olanlardan, aşağıdaki genel ve özel şartlarla İlk defa Zabıta Memurluğuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.

Sınıfı/ Unvanı / Derecesi/ Adedi/ / Eğitim Durumu

GİH/ Zabıta Memuru/ 10 / 2 / / En az Lise mezunu

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR;

Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;

1 - Tartılma ve ölçülme aç karnına, olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

2-Sınavın yapılacağı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak,

3- Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli olmak.(Erkek Adaylar için)

4- KPSS (2004 ve sonrası) sınavlarına girmiş ve 100 tam puan üzerinden en az 55 puan almış olmak,

5- Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak görevini düzenli bir şekilde yapmasına engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak (Sağlık Raporu İstenecektir.)

6- Hapis cezası veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmak

MÜRACAAT YERİ VE SÜRESİ;

Başvurular 13/03/2008 tarihinde başlayacak olup, 17/03/2008 günü mesai bitimine kadar Kürkçüler Belediyesi Yüreğir /ADANA adresine bizzat yapılacaktır.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 14. maddesinin hükümlerine uygun olarak sınava girme hakkını elde edecek adaylara sınava girecekleri yer ve saati yazılı olarak bildirilecektir.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız ilan panosunda yayınlanacaktır.

Süresi içinde yapılmayan posta ve İnternet ortamında yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1 - Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumumuzdan temin edilebilecektir.),

2 - KPSS Sonuç Belgesi,

3 - Nüfus Cüzdan Sureti,Nufus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan),

4 - Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ve sureti,

5 - 6 adet son üç ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf,

6 - Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair belge,(Sağlık Raporu)

7 - Sabıka Kaydı (son 1 ay içerisinde alınmış olmak),

SINAV KONULARI;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,

e) Genel Kültür.

SINAV YERİ VE ZAMANI;

Sözlü Sınav 28.03.2008 tarihinde saat 09.00 da Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME;

1- Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan almak gereklidir.

2- Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.

3- Sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içerisinde liste halinde Belediyemiz duyuru panosunda ilan edilecektir.

4- En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

5- Kazanan adaylara yazılı tebligat yapılıp bu tebligatta kazanan adayların atanması için gerekli belge ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilecektir.

İLANEN DUYURULUR .


Bu ilan 18,807 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?