Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
06/12/2019 03:53:00
Yazdır

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

- Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Dekanlıkları.

Profesör kadrosuna başvuracaklar için:

- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:

- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye başvuru yapacaklardır.

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

SIRA

NO

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

KADRO

ÜNVANI

ADET

NİTELİK

1

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

İktisat

Uluslararası

İktisat

Profesör

1

Doktorasını İktisat alanında ve

Almanca dilinin ana dil olarak

konuşulduğu bir ülkede yapmış

olmak,

Doçentliğini "Uluslararası İktisat"

alanında almış olmak,

Uluslararası İktisat ve Genel

İktisat konularında çalışmalar yapmış

olmak.

2

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Özel Hukuk alanında doktora

yapmış olmak; sözleşmeler hukuku

alanında çalışmalarının bulunması.

3

Hukuk

Kamu Hukuku

Genel Kamu

Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Mülteci Hukuku alanında çalışmalar

yapmış olmak.

4

Mühendislik

Mekatronik

Sistemler

Mühendisliği

Akıllı

Sistemler

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

lisans mezunu olmak, Sinyal ve

video işleme konularında akademik

çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 34820 - Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 35 66- 0 216 333 35 69

Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108 34820 - Beykoz/ İSTANBUL

Tel: 0 216 333 31 04 - 0 216 333 31 09

Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108 34820 - Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 34 06 - 0 216 333 34 07 10589/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;