Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/49382/
Yazdırılma Tarihi : 19 Ocak 2021 Salı 21:26

Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

02/12/2019 12:58:00
Yazdır

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. (Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları; 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yı l süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili te zli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.)

MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) Özgeçmiş,

4) Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge),

5) Lisans Transkripti (Onaylı Örneği) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),

6) Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),

a. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

b. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için, ilan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

7) 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

8) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.

Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

NOT:

1) İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecekler.

3) Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine yapılacaktır.

SINAV

TAKVİMİ

Başvuru

Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değ erlendirme Tarihi

Sı nav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Sonuçların Açıklanacağ ı Web Adresi

AÇIKLAMA

22/11/2019

06/12/2019

10/12/2019

12/12/2019

17/12/2019

www.tarsus.edu.tr

Web sayfamızdaki duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI / PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU

YERİ

Meslek

Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

70

M UA F

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans mezunu olmak.

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Meslek

Yüksekokulu

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk

Gelişimi

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

7

1

70

M UA F

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk

Geliş imi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Enerji

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapı yor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapı yor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Mühendislik

Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek

lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Bu alanların

birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Yönetim Bilişim Sistemleri veya İşletme Enformatiği lisans mezunu olmak. Bu alanların

birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Havacı lık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay

Mühendisliği

Havacılık ve Uzay

Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

7

2

70

50

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uçak ve Uzay

Mühendisliği lisans mezunu olmak. Havacı lık ve

Uzay Mühendisliğ i, Uçak Mühendisliğ i veya Uçak ve Uzay Mühendisliğ i

alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Havacı lık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uygulamalı

Bilimler

Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Lojistik

Yönetimi ve Ulaştırma, Ulaştırma ve Lojistik veya Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık lisans mezunu olmak.

Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Fakültesi

Uygulamalı

Bilimler

Fakültesi

Bankacı lık ve Finans

Bankacı lık ve Finans

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık veya Muhasebe ve Finans alanlarının birinde

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Uygulamalı

Bilimler

Fakültesi