Türk Kızılayı Personel Alım İlanı

28/11/2019 17:43:00
Yazdır

Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi (Doktor 2020)

Türk Kızılayı / Ankara

Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı"nı yürüten 151 yaşındaki Türk Kızılay olarak Bölge Kan Merkezimizde görevlendirilmek üzere

Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi / Doktor aramaktayız.

 • Tıp Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,
 • Tercihen kan bankacılığının laboratuvar uygulamalarına yönelik alanlarda (kan bağışçısı tarama ve doğrulama testleri, immünohematolojik testler, kalite kontrolü) en az 3 yıllık deneyim sahibi,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
 • Tam zamanlı çalışabilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
 • Mecburi hizmetini tamamlamış,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Şehir : Ankara

Kalite Güvence Uzmanı (KG2020)

Türk Kızılayı / TÜRKİYE / ANKARA

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay'ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Biyomedikal/Kimya/Elektronik/Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Eczacılık Fakültesi Bölümünden mezun olmak,

 • Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilecek,

 • Tercihen sağlık hizmeti alanında iyi üretim uygulamalarında deneyim sahibi olmak,

 • Kalite yönetim sistemlerinde deneyim sahibi olmak,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma)

 • Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

İŞ TANIMI

 • Birimin iş ve işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirmek,

 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak, raporlamak,

 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin,verimli ve uyumlu bir şekilde yürütmek,

 • Risk Yönetimi temelli kalite yönetim sistemi süreçlerini akreditasyon ve kalite güvence kapsamında gerçekleştirmek,

 • Mevzuat ve uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına göre kalite yönetim sistemi modellemek, kalite yönetimi süreçleri tasarlamak,

 • Ruhsatlandırma ve yetkili otorite denetim çalışmalarını yürütmek,

 • Faaliyetlere özel olarak gerçekleştirilen iyi üretim uygulamaları çalışmalarını desteklemek,

 • Yazılım kalite güvence işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yazılım test planlarının gözden geçirilmesi,

 • Yazılım geliştirme kapsamında gerçekleştirilen entegrasyon, test ve sürüm yönetimi konusunda destekleyici rol almak,

 • Paydaşlarla görüşerek Kalite Güvence stratejilerini ve kalite hedeflerinin belirlenmesi ve önceliklendirmek,

 • Lokal düzeyde hizmet veren ilgili personelin performanslarını izlemek ve yönetmek,

 • Yönetimin Gözden Geçirme sürecinin yönetimi, raporların konsolidasyonu, analizi dahil tüm süreci yürütmek,

 • Sapma Yönetimi ve Değişiklik Kontrol Süreçlerine dair iş ve işlemleri analiz etmek, raporlamak,

 • Kalite Yönetim kapsamında tetkik yapmak,ilgili komisyon görevlerinde inceleme ve araştırma yapmak,raporlamak,

 • Sözleşme Yönetimi kapsamında kan bileşeninin kalitesini etkileyen durumlarla ilişkili komisyon çalışmalarına katılmak, tedarikçi denetimleri/görüşmeleri yapmak,

 • İşe özel çözüm geliştirecek paydaşlarla görüşmeler yapmak,

 • Yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak, raporlamak.

Kalite İzleme Uzmanı (KİU2020)

Türk Kızılayı / TÜRKİYE / ANKARA

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay'ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.

GEREKLİ NİTELİKLERİ

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri? Çevre/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerin den veya Fen-Edebiyat Fakülteleri? Kimya Bölümünden mezun olmak,

 • Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusunda iki yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

 • Tercihen ISO 9001/ISO 17025/ISO 10002/ISO 27001/ISO 22301/ISO 15189 baş denetçi olmak,

 • Problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,(okuma, anlama, konuşma ve yazma)

 • Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Erkek adaylara askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

İŞ TANIMI

 • Kurumumuzca yürütülen entegre kalite yönetim sistemleri kapsamında? birincil ve ikincil mevzuat gerekliliklerinin?ISO 19011 ve farmasötik kalite sistemlerigerekliliğine göre uygunluğunu yerinde tespit etmek,

 • Yasal mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilen tüm denetim/tetkik faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, kayıt altına almak, raporlamak, analiz etmek ve izlemek,

 • Tedarikçi değerlendirme tetkiklerine eşlik etmek, raporlamak,

 • Kalite yönetim sistemi kapsamında akreditasyon/belgelendirme/sertifikasyon işlemlerini yürütmek,

 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik her türlü görüş ve önerisini raporlamak,

 • Genel Müdürlüğün tüm idari fonksiyonları ile faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen süreçlerinin, üretilen kan ve kan bileşenlerinin, sunulan hizmetlerin uygunluk raporlarında yer alan bulguların giderilmesi, süreç izleme gerektiren veya kalite çemberleri oluşturulan durumlarda kalite yönetim sisteminin izleme değerlendirmesine yönelik analiz işlemleri yürütmek,

 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

 • Bulguların incelenmesi kapsamında mevcut durum analizi yapmak, raporlamak, ihtiyaç olması halinde fizibilite analizi çalışmalarına katılmak,

 • Denetimler kapsamında Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar ile hizmet birimleri ile görüşmelerde bulunmak,

 • denetimleri koordine etmek, denetimlere katılmak, raporlamak,

 • Problem Çözme tekniklerini geliştirmek, modelleyerek kurgulamak,

 • Risk Yönetimi çerçevesinde iyileştirme faaliyetlerinin proaktif açıdan incelemesini yapmak, hata etki modu analizi ile hata kaynaklarını tespit etmek, raporlamak,

 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin,verimli ve uyumlu bir şekilde

 • yürütmek.

Dijital İletişim (Webmaster) Uzmanı (DIU112019)

Türk Kızılayı / Ankara

Genel Nitelikler

 • Üniversiteleri lisans bölümlerinden mezun(tercihen iletişim fakültesi mezunu),
 • İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • İleri düzeyde İngilizce bilen,
 • Adobe Photoshop ve Dreamweaver programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • CSS3 ve HTML5 bilen (Tercihen Javascript uygulamaları geliştirebilen),
 • Mobil uygulamalar konusunda bilgi sahibi,
 • MS Office programlarını kullanabilen,
 • Projelendirme aşamalarında etkili sunumlar hazırlayabilen ve güçlü raporlama becerisine sahip,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

İş Tanımı

 • Web Sitelerinin içerik güncellemelerinin yapılması,
 • Fotoğraf ve görsel düzenlemelerin yapılması,
 • Web sitesi tasarım çalışmalarının yürütülmesi,
 • Kampanyalara görsel hazırlanması (banner, mailling vb),
 • Diğer web sitelere destek / yazılım geliştirme hizmetinin sağlanması,
 • Alan adları satın alınma ve yenileme takibi ve talep süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alanı ile ilgili konularda ajanslar ile iletişimin sağlanması,
 • Mobil Uygulamalara tasarım, takip desteği verilmesi,
 • Dijital pazarlama, ziyaretçi istatistik verilerinin takip edilmesi,
 • Yaptığı çalışmaları düzenli olarak raporlaması.

Sosyal Medya Uzmanı (SMU112019)

Türk Kızılayı / Ankara

Genel Nitelikler

 • Üniversiteleri lisans bölümlerinden mezun(tercihen iletişim fakültesi mezunu),
 • İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • İleri düzeyde İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını kullanabilen,
 • Projelendirme aşamalarında etkili sunumlar(powerpoint) hazırlayabilen,
 • İletişim becerisi yüksek olan ve çözüm odaklı hareket eden,
 • Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

İş Tanımı

 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube, Periscope gibi sosyal mecraların yönetimini yapabilecek,
 • Her platform için haftalık veya aylık içerik planları oluşturarak düzenli paylaşım içeriği sunacak,
 • Tüm bu mecralara gelen yorumlara, sorulara, taleplere karşılık verebilecek, istekleri ilgili birimlere iletip günlük olarakraporlayabilecek,
 • Google Analytics ve Yandex Metrica web analiz araçlarını kullanabilecek,
 • Google Adwords kampanyaları düzenleyip takibini ve raporlamasını yapabilecek,
 • Dijital trendleri yakından takip ederek çalıştığı projelere uygulayabilecek,
 • Kurumsal faaliyetleri içerikleştirerek ilgili mecralarda paylaşmak,
 • Sosyal medyada takipçi sayısını arttıracak çözümler üretebilecek,
 • Markalardan sorumlu kişilerle koordineli bir şekilde, etkinlik saatinde paylaşımlar yapabilecek,
 • Sosyal medya hesaplarımızda hedef kitleye uygun kampanyalar oluşturabilecek,
 • Şikayet platformlarını düzenli olarak kontrol edip, müşteri memnuniyeti için gerekli aksiyonları alabilecek, süreç tamamlananakadar takibini yapabilecek.

Uzman ( Endüstri Mühendisi) (KHGM2019SYU)

Türk Kızılayı / ANKARA

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay'ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.

GEREKLİ NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,

 • Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilmek,

 • Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,

 • Süreç haritalama ve değer akışı çalışmalarında deneyimli olmak,

 • Kurum içi analiz, Kurum dışı (Çevre) analizleri (Sektör Analizi, Kurum Kültürü Analizi, PESTL Analizi, BCG Analizi, Rakip Analizleri vb. konusunda deneyimli olmak,

 • Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 2 yıllık deneyimli olmak,

 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, ( Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma )

 • ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek, tercihen MS Project, İstatistiksel programları(SPSS, vb.) paket programlarını kullanabilmek,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.

İŞ TANIMI

 • Uluslararası alanda sektör araştırmalarını yapmak, alternatif stratejileri incelenmek ve raporlamak,

 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi, iş planlarının ve yıllık eylem planlarının oluşturulması kapsamında problem ve ihtiyaç analizleri vb ilgili çalışmalarını yürütmek,

 • Sektör analizlerini de dahil ederek iş/eylem/proje planlarının izlenmesi için gerekli araçları belirlemek, stratejilere ulaşma başarısının ölçülerek dönemsel olarak takip edilmesi çalışmalarını yürütmek, kıyaslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

 • Süreçlerin ilişkilendirilmesi ve değer akışı analizlerini gerçekleştirmek

 • Yalın üretim konusunda verimlilik ve etkinlik çalışmalarına katılmak,

 • Risk Yönetimi çerçevesinde süreç haritalamalarını gerçekleştirmek,

 • Hata etki modu analizi ile risk yönetimi çerçevesinde hata kaynaklarını tespit etmek, raporlamak,

 • Kaynak(insan/yazılım) kalifikasyon gerekliliklerine göre sürdürülebilir sistem modellemek, süreç analizlerini yapmak,

 • İş sürekliliğini güvence altına alacak süreç etkinliği ve verimliliğini sağlayacak modelleri geliştirmek,

 • İş Sürekliliği ve Etkinlik Programı oluşturulması çalışmalarını gerçekleştirmek,

 • İş - Etki Analizlerini gerçekleştirmek, düzenli olarak gözden geçirilmesini yapmak,

 • Birimin sorumluluğunda izlenen ve değerlendirilen faaliyetlerin etkinliğinin analizlerini yapmak,raporlamak.

Kurumsal Bağış Uzmanı (KBU102019)

Türk Kızılayı / Ankara-İstanbul

Gerekli Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan (Tercihen İİBF, Pazarlama, İletişim bölümleri),
 • Tercihen İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olan,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
 • İyi düzeyde MS Office programlarını kullanan,
 • Tercihen SAP kullanım bilgisine sahip,
 • Tercihen 'Proje Yönetim Sertifikası'na sahip,
 • Müşteri Portföy Yönetimi tecrübesine sahip,
 • Marka iletişimi, sponsorluk ve satış konularına hakim olan,
 • Temsil kabiliyeti, diksiyonu ve iletişim becerisi yüksek olan,
 • Hedef odaklı çalışma anlayışına sahip, problem çözme ve ikna kabiliyeti yüksek olan,
 • Sunum hazırlayabilme, yapabilme yeteneği yüksek olan,
 • Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olan (erkek adaylar için).

İş Tanımı

 • Kurum ve kuruluşların Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin sürekli analiz edilmesi,
 • İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik hedef bazlı proje geliştirilmesi,
 • Hedef / potansiyel bağışçıların belirlenmesi, ziyaretlerin planlanması ve bağışçı ziyaretlerinde bulunulması,
 • Kurumsal VIP segmentte yeni bağışçı kazanımının sağlanması,
 • Kurumsal VIP Bağışçı portföyünün oluşturulması ve portföyün sürekli geliştirilmesi,
 • Kurumsal/VIP segmentinde bulunan bağışçıların kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi,
 • Kurumsal/VIP bağışçılar ile birebir ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, bağış süreçlerinin takibi ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Kurumsal/VIP bağışçıların şikayet, talep ve önerileriyle birebir ilgilenilmesi, bağışçı geri kazanımının sağlanması,
 • Sponsorluk ve sosyal sorumluluk proje ve sözleşme yönetiminin yapılması,
 • Bağışçıların faaliyet gösterdiği sektörlerin analiz edilmesi, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi ve bunların sistematik raporlamasının oluşturulması ve üst yönetici ile paylaşılması,
 • Bağışçı ziyaretlerine yönelik belirlenen periyot ve sistemlerde raporlama için veri girişlerinin düzenli olarak yapılması,
 • Projelerde iş birliği yapmaya aday olabilecek firma bilgilerinin sisteme aktarılması ve bilgilerin güncel tutulmasının sağlanması,
 • Proje sürecinde iç ve dış paydaşların koordinasyonun sağlanması,
 • Proje sunumlarının hazırlanması ve bağışçıya proje sunumunun yapılması,
 • Bağışçıların sosyal problem algılarını, çözüme dair meyillerini araştırılıp, takip ve analiz edilmesi,
 • Bağışçı özelinde proje geliştirme ve çeşitlendirme fırsatlarını anlamaya yönelik olarak, saha çalışmaları ve sosyal pazarlama yapanlar ile aktif iletişimde bulunulması,
 • Yıllık bütçe çalışmalarına destek verilmesi.

Ruh Sağlığı Hemşiresi (TMRSH19)

Türk Kızılayı / Kahramanmaraş

GENEL NİTELİKLER

 • Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

 • Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

 • Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

 • Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

 • Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

 • Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,

 • Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

İŞ TANIMI

 • Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda eğitimler verilmesi ve yararlanıcılara danışmanlık yapılması,

 • Bölgede var olan sağlık hizmetleri ile ilgili haritalama ve güncellemeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 • Kronik sağlık sorunu , beslenme yetersizliği, ilaç ve medikal cihaz gibi sağlık ihtiyaçları tespit edilen kişilerin özel ihtiyaç fonu kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili birime yönlendirilmesini sağlamak,

 • Bölgedeki yaygın sağlık sorunları ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunların tespit edilmesi, raporlanması ve çözüm önerileri üretilmesi,

 • Engelli, hamile, çocuk sahibi yararlanıcılarla görüşme yaparak onların bilgilendirilmesi, gerekli hizmetlere yönlendirilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,

 • Faydalanıcıların hastane randevularının alınmasını sağlamak,

 • Tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve ilgili raporlamaların yapılmasını sağlamak.

Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Uzmanı (SGTU2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
 • Tercihen Halk/Toplum Sağlığı hemşireliği alanında yüksek lisans/sertifika sahibi olmak,
 • Halk Sağlığı alanında en az 3 sene çalışma tecrübesi olmak.

Görev Tanımı;

 • Risk gruplarına yönelik koruyucu hizmetleri belirlemek ve program haline getirmek,
 • Topluma planlı olarak sağlık eğimleri vermek ve sağlıklı yaşam, sağlığın teşviği, üreme sağlığı, vb. konularda bilinçlenmelerini sağlamak,
 • Kurum personelinin ve gönüllülerin eğitim programlarının planlanıp yürütülmesinde görev almak ve ilgili eğitimleri vermek,
 • Hizmetin gelişmesini sağlayacak araştırmalar yapmak,
 • İhtiyaç olan alanlarda eğitim içerikleri hazırlamak,
 • Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusunda geliştirilen programların yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Verilen hizmetlerle ilgili raporlama yapmak,
 • Alanla ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek.

İlk Yardım Eğitimcisi (İYE2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler

Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere 'İlk Yardım Eğitimcisi' arayışımız bulunmaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak,
 • İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olmak,
 • Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
 • MS Office Programlarını iyi seviyede kullanabilmek,
 • İletişim gücü yüksek olmak,
 • İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Proje geliştirme ve raporlama yapabilmek,
 • İlk Yardım Eğitimi verebilecek seviyede İngilizce bilmek, (Mülakat esnasında test edilecektir.)
 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek,
 • B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek,
 • Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

İş Tanımı

 • Eğitim programları düzenlemek,
 • Konusuyla ilgili eğitim materyalleri üretmek ve kurum adına yayınlanmasını sağlamak,
 • Konusuyla ilgili kişi resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak,
 • Hizmetin etkinliğinin arttırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hazırlayarak bağlı bulunduğu yöneticisinin onayına sunmak,
 • İlgili Bakanlık, resmi kuruluşları, Üniversite ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışmak,
 • İlk yardımla ilgili politika ve stratejileri belirlemek, proje geliştirmek,
 • Her düzeyde ilk yardım programı geliştirmek ve uygulamak, materyal geliştirmek,
 • İlk yardım eğitim merkezlerinin izlem ve değerlendirmesini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak,
 • İlk yardım gönüllük faaliyetlerini geliştirmek,
 • Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak.

Sağlık Uzmanı (SU - 2019/10)

Türk Kızılayı / Gaziantep

İş Tanımı

Yürütülmekte olan Suriye İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde, Toplum Merkezi bünyesinde yararlanıcıların temel sağlık takibini yapmak üzere " Sağlık Uzmanı " arayışımız bulunmaktadır.

Halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda ihtiyaç tespitleri yaparak eğitimler vermek,

Çocukların genel sağlık kontrollerini ve rutin muayenelerini sağlamak,

Gerektiğinde tansiyon ölçülmesi, ilaç kullanımı, reçete ve diyetinin takibini sağlamak,

Bölgedeki genel sağlık problemlerine ilişkin düzenli raporlamalar yapmak.

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,

Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,

Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,

İletişim becerisi yüksek,

Duygusal kararlılık ve empati sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

Aranılan niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Finans Asistanı (TMRSH20)

Türk Kızılayı

GENEL NİTELİKLER

 • En az lisans mezunu olmak,

 • Tercihen İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ,Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

 • Yazılı ve sözlü çok iyi derecede İngilizce bilmek,

 • Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilmek,

 • İletişim becerisine sahip olmak,

 • Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,

 • Seyahat engeli bulunmamak,

 • Aktif araç kullanabiliyor olmak,

 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak,

İŞ TANIMI

 • Program Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projeler ile ilgili olarak harcamaların, bordroların vb. kontrolünü gerçekleştirmek ve finansal raporlamalar yapmak,

 • Donörler ile yapılan anlaşmaları takip etmek,

 • İlgili projeler için bütçeleri hazırlamak ve analiz etmek, finansal raporlar geliştirmek ve bütçe harcamaları konusunda tavsiyelerde bulunmak,

 • Projeler ve organizasyon için satın alımlar konusunda donörlerden alınan onay doğrultusunda iş takibi yapmak,

 • Program fonlarının, mali yılın sonuna kadar uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için harcamaları izlemek,

 • Saha ofisleri ile yakın koordinasyon içerisinde çalışmak,

 • Sahada ve Merkezde görev yapan ve görevlerine yeni başlayan personele finansal konularda oryantasyon sağlamak ve yönlendirme yapmak,

 • Donörlerin Kurumumuza sağladığı nakit akışını takip etmek.

Şehir: Ankara ,Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul (Sultanbeyli), Adana, Kahramanmaraş, Kayseri

Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi (PSHBY 2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler

 • Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun, (Yüksek Lisans, Doktora tercih sebebidir.)
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Alanında 3 yıl tecrübeye sahip,
 • Tercihen aktif SAP kullanabilen,
 • Daha önce bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmış veya gönüllü olarak proje liderliği yapmış,
 • Daha önce incinebilir gruplarla çalışmış, zarar görebilir gruplara yönelik uygulamalar içerisinde bulunmuş,
 • Ekip ve proje yönetme tecrübesi olan,
 • Analitik düşünen ve problem çözme yeteneği olan,
 • Proje Yönetimi disiplinine hakim,
 • Bütçe ve sözleşme yönetimi konularına hakim,
 • İletişim yeteneği kuvvetli olan,

Görev Tanımı

 • Türk Kızılayının normal dönemlerde incinebilir gruplara sağlayacağı hizmetlerin çerçevelerini hazırlamak ve hedefleri gerçekleşmesi için programları yönetmek,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda yeni Psikososyal programların geliştirilmesi, projelendirilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Verilecek hizmetlerin Ulusal ve Uluslararası standartlara ve mevzuata uyumlu bir şekilde verilmesini sağlamak,
 • Alandaki paydaşları belirleyerek gerekli ortaklıkların yapılabilmesi için girişimlerde bulunmak,
 • Hizmetlerin raporlamalarını ve takibini gerçekleştirmek,
 • Eğitim içerikleri oluşturmak ve eğitmen havuzunun genişletilmesi için programlar hazırlamak,
 • Alandaki uygulamaları takip ederek kurum uygulamalarını revize etmek,
 • Sorumlu olduğu projelerin zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde uygulamasını sağlamak.

Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi (SGTBY2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Tıp Fakültesi mezunu olmak,
 • Tercihen Halk sağlığı ya da Epidemiyoloji alanında doktora/yüksek lisans yapmış olmak,
 • Tercihen en az 2 sene halk sağlığı, toplum sağlığı, küresel sağlık alanlarında çalışmış olmak,
 • Tercihen okuma, yazma, konuşma orta seviye İngilizce bilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Görev Tanımı;

 • Hizmet götürülecek toplumun özelliklerini tanıyarak ona uygun yaklaşımlar sunmak,
 • Okul sağlığı, çevre sağlığı, vb. hizmetlerin daha iyi verilmesi için yaş gruplarına yönelik yapılan programları destekleyici bilinçlendirme programları hazırlamak ve/veya yeni programlar geliştirmek,
 • Ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, ergen sağlığı, yaşlılık, sağlıklı yaşam beslenme ve fiziksel aktivite vb. konularında programlar geliştirmek ve uygulamak,
 • Halkın sağlık eğitimi için içerik hazırlamak, eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, eğitim materyali ihtiyaçlarının belirlenmesi,hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak,
 • Salgın hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için bilinçlendirme programları hazırlamak,mevcut programları destekleyici uygulamalar planlamak,
 • Kronik hastalıkların önlenmesi ve halkın bilinçlenmesi konularında programlar hazırlamak ve yürütmek,
 • Ekibindeki uzmanlarla beraber toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik koruyucu önleyici programlar ve kampanyalar hazırlamak,
 • Sağlık Dernekleri, kurum ve kuruluşları ile ortaklıklar sağlamak,
 • Toplum temelli Sağlık yaklaşımın yaygınlaştırılması için gönüllü ağının kurulmasına öncülük etmek.

Klinik Psikolog

Türk Kızılayı / Konya, Kayseri,Adana

GENEL NİTELİKLER

. Üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olup, Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansı tamamlamış olan,

. Tercihen alanında en az bir yıl klinik deneyim sahibi olan,

. Tercihen hassas gruplarla, sığınmacılarla ve mültecilerle çalışma deneyimine sahip olan,

. Ruh sağlığı,halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olan,

. İyi düzeyde İngilizce veya Arapça bilen,

. MS Office programlarını kullanabilen,

. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlayan ya da proje süresince tecilli olan,

İŞ TANIMI

. Tam iyilik haline ve ruh sağlığının geliştirilmesine yönelik programları uygulayabilmek (stres yönetimi,problem çözme becerileri kazandırma gibi),

. Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlamada görev almak,

. Bireysel danışmanlık hizmeti verebilme tecrübesine sahip olmak,

. Ruhsal veya fiziksel hastalık, intihar, ihmal, istismar ve şiddet şüphesi olduğunda gerekli bildirim ve yönlendirme deneyimine sahip olmak,

. Danışanların psikososyal müdahale programlarını takip emek,

. Saha ziyaretlerinde (hayati tehlike, psikiyatri konsültasyonu ve/veya ileri tetkik ve/veya tedavi ihtiyacı tespitinde) mesleki görüş belirtilerek psikiyatriste yönlendirmek,

. Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda ekibin diğer üyeleri ile koordinasyon içinde çalışmak,

. Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, raporlama yapmak ve istatistiksel bilgilerin toplanmasında görev almak,

. Görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,

Son başvuru tarihi: 15.12.2019 00:00

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı (BGRY112019)

Türk Kızılayı / Ankara

Genel Nitelikler

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,

Benzer pozisyonlarda en az 2, toplamda en az 5 yıl tecrübe,

Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgili ve tecrübeli (ISO 27001, COBIT...vb),

Bilgi Güvenliği politikaları ve prosedürleri konusunda tecrübeli,

Bilgi Sistemleri altyapıları, internet teknolojileri, güvenlik çözümlerinde bilgili,

Bilgi güvenliği bakış açısıyla risk değerlendirmeleri yapabilen,

Tercihen Bilgi Güvenliği alanında kabul gören mesleki uzmanlık sertifikalarından birine sahip (CISSP, Security+, CEH, OSCP, ISO27001 LA, CISA, CRISC veya eşlenik),

Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,

Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,

Proaktif ve sonuç odaklı yaklaşımla çalıştığı işleri baştan sona takip ederek tamamlayan,

Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,

Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık,

İyi düzeyde İngilizce bilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Ankara'da ikamet eden/edebilecek.

İş tanımı

Kurumun bilgi güvenliğine ait süreçleri belirlemek ve izlemek; bilgi güvenliği politikaları ve kontrollerini tesis etmek ve bunlara uyumu izlemek; bilgi sistemleri ve içerdiği verinin güvenliğini garanti etmek amacı ile periyodik güvenlik denetim ve testlerini uygulamak,

Kurumda risk yönetimi ve bilgi güvenlik yönetimine ilişkin planlama, uygulama, işletim, raporlama ve yönetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak, bu doğrultuda bölüm çalışanlarını yönetmek ve diğer bölümlere rehberlik sağlamak,

Bitmiş veya devam etmekte olan projelerde ve/veya süreçlerde bilgi güvenliği kontrollerini yapmak, politikalara uygunluğunu takip etmek ve gerektiği hallerde düzeltici bildirimlerde bulunmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;