Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
18/10/2019 01:48:00
Yazdır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 14.10.2019 tarihinde Resmi

Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan kadronun ilan şartı karşısında belirtildiği şekliyle düzeltilmiştir.

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI /

PROGRAM

DRC

UNVAN

ARANAN ŞARTLAR

10

Hamidiye

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Dil ve

Konuşma

Terapisi

Dil ve

Konuşma

Terapisi

5

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programında yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELAMANI ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik belgelerini başvuru formunda istenen diğer belgelerle birlikte bilimsel çalışmalarını ve yayınların kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, başvuru formunda istenen diğer belgelerle birlikte bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Başvuruları Sınav Takvimi

İlan Yayım Tarihi : 14.10.2019

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 01.11.2019

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 06.11.2019

Son Başvuru Tarihi : 28.10.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12.11.2019 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://www.sbu.edu.tr/

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.

- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;