Şırnak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Şırnak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
12/10/2019 02:46:00
Yazdır

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ALES puan türü aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/

PROGRAM

UNVANI

DER.

ADET

ALES

PUANI VE

TÜRÜ

YDS

VEYA

EŞDEĞERİ

AÇIKLAMA

TURİZM VE OTEL

İŞLETMECİLİĞİ

YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve

Mutfak Sanatları

Arş. Gör.

6

1

70/SÖZ

50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Lisans mezunu olmak

ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm

İşletmeciliği Anabilim Dallarının birinde Tezli Yüksek

Lisans yapıyor olmak.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

7

1

70/SÖZ/EA

50

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği

Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve

belgelendirmek şartıyla Lisans mezuniyeti sonrası eğitim-

öğretim kurumlarında turizm alanında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda verilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 (Elli) puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100' lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Yönetmenliğin Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Başvuracak kadro için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1 - Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Başvuru Dilekçesi

2 - Özgeçmiş,

3 - ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.

4 - Yabancı dil belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği)

5 - Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin Aslı veya Fotokopisi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin fotokopisini başvuru esnasında teslim edenler giriş sınavına gelirken Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslını veya onaylı suretini getirmek zorundadırlar.)

6 - Lisans Transkriptinin Aslı veya Fotokopisi (Lisans Transkriptinin fotokopisini başvuru esnasında teslim edenler giriş sınavın a gelirken Lisans Transkriptlerinin aslını veya onaylı suretini getirmek zorundadırlar.

7 - Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak şartı olan kadrolar için öğrenci belgesi (İlgili üniversiteden onaylı belge veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)

8 - Tecrübe şartı aranan kadrolar için lisans mezuniyeti sonrası ilgili alana ait tecrübe belgesi (Tecrübe resmi kurumda ise onaylı hizmet belgesi, özel sektörde ise SGK'dan alınacak prim dökümanı ve ilgili firma veya firmalardan alınacak yazı. Yazının üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve yazının tarihi bulunmalıdır. Sadece SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)

9 - Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)

10 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

11 - Nüfus cüzdan fotokopisi.

Önemli Notlar:

1 - Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranmaktadır. Adayların yapmakta oldukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitiminde azami süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile anılan yönetmeliğin yayımladığı 26.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 20 16/2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuna başvuramazlar.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

4- Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?