İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

15/02/2008 13:41:00
Yazdır
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK ZABITA MEMURU ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıtası Yönetmeliğinin 13.maddesindeki Zabıta Memurluğuna atanma şartlarına göre boş Zabıta Memuru kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

SINIF ÜNVAN DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU

GİH Zabıta Memuru 9 20 E/K Yüksekokul ( 2 yıl )

GİH Zabıta Memuru 9 5 E/K Yüksekokul ( 2 yıl )

GİH Zabıta Memuru 8 75 E/K Yüksekokul (2 yıl )

GİH Zabıta Memuru 7 20 E/K Yüksekokul (4 yıl )

GİH Zabıta Memuru 7 27 E/K Yüksekokul (4 yıl)

GİH Zabıta Memuru 8 153 E/K Yüksekokul (4 yıl)

TOPLAM 300

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak, (Başvuru Tarihi itibariyle )

3- Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, 2 yıllık Yüksekokul ve 4 yıllık Fakülte mezunu olmak, (Yurt dışından mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak)

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 yılı ve sonrası Kamu Personel Sınavlarından birine girmiş olmak, 2 yıllık Yüksekokul mezun adayların KPSSP 93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak, 4 yıllık fakülte mezun adayların KPSSP 3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olamamak (Boy ve kilo tespiti Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, Zabıta görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 17/03/2008 Tarihinde Belediyemiz (www.izmir.bel.tr) internet sitesinde ve Belediye Binası Halk Giriş Kapısı İlan Panosunda ilan edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 22/02/2008 Tarihinde başlayacak ve 03/03/2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Memur Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.izmir.bel.tr adresinden indirilecektir.)

2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)

4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

DEGERLENDİRME :

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yemekhane Salonunda 27/03/2008 günü saat 09.30'da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 27/03/2008 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunacak olan Kurumumuz tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI :

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

Sınav sonuçları (www.izmir.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.


Bu ilan 66,291 defa okundu. 529 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?