Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
11/10/2019 00:36:00
Yazdır

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan akademik personel alımı ile ilgili

olarak hazırlanan ilan metni, 05.10.2019 tarih ve 30909 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmıştı. Ancak söz konusu ilan metninde aşağıda belirtilen bir kadronun başvuru

koşullarında düzeltme yapılmış olup, Bahse konu düzeltilmesi yapılan kadromuza başvurular

devam etmektedir

İlgililere duyurulur.

A - Düzeltilmesi yapılan kadro ilanının:

Birimi

Anabilim

Dalı

Kadro

Unvanı

Açıklamalar

Eğitim

Fakültesi

Resim İş Eğitimi

Doçent

Resim iş eğitimi veya plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Sanat eğitimi, Plastik

sanatlar ve Türk minyatür sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23,24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ : 07.10.2019 SON BAŞVURU TARİHİ : 21.10.2019

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Üniversiteye girişte, bazı bölümler için 'başarı sırası' çıtası getirilmesini;