Samsun Bekdiğin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

12/02/2008 15:05:00
Yazdır

BEKDİĞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 2008 YILINDA İLK DEFA ATANACAK ZABITA MEMURU ALIMI İÇİN KADRO İLANI

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara dair sınav yönetmeliğine göre Bekdiğin Belediyesinde görev yapmak üzere aşağıda ünvanı, sınıfı,derecesi,adedi ve niteliği belirtilen kadrolara atama yapılacaktır.

Atanacakların:

1-Türk Vatandaşı olmak

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak

3-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

4-Görev yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya özrü bulunmamak(Resmi Sağlık Kurulu Raporu istenecek)

5-Erkek adaylar için askerliğini yapmış,tecilli veya muaf olmak

6-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen işlenen suçlarla zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmi ve ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa vurma suçlarında dolayı hükümlü bulunmamak.

7-KPSS sınavına girmiş olmak

8-Siyasi ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

9-Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak

10-Sınav Bekdiğin Belediye Başkanlığı binasında,22/02/2008 tarihinde saat 09:30 da sözlü yapılacak olup idare başvuruları KPSS Başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında sınava çağırır.

11-Sınav değerlendirilmesi %50 KPSS puanı %50 sözlü sınav puanı toplamına göre yapılacaktır.

12-Atama Zabıta Memurluğu için yapılacak olduğundan Zabıta yönetmeliğine göre

a-En Az lise veya dengi okul mezunu olmak

b-Tartılma ve ölçülme aç karına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+- )10 kğ dan fazla fark olmamak.

c-Sınavın yapıldığı tarihte 25 Yaşını doldurmamış olmak.

13-Sınav

a-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b-Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi

c-657 sayılı devlet memurları kanunu

d-Mahalli İdareler Temel Mevzuatı

Başvurular Bekdiğin Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup,Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru tarihi 13/02/2008 Tarihinde başlayıp 21/02/2008 günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Başvuru için istenen evraklar

T.C Kimlik Numarası

KPSS Sonuç belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi

ALINACAK KADRO ÜNVANI ÜNVANI KADRO DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ

Zabıta Memuru G. İ. H 12 1 Lise veya Dengi Okul Mezunu


Bu ilan 12,601 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?