Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/48193/
Yazdırılma Tarihi : 25 Eylül 2021 Cumartesi 00:36

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

11/09/2019 09:32:00
Yazdır

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

S.NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

DRC

ALES

YDS,

YÖKDİL veya

EŞDEĞERİ

AÇIKLAMA

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

4

70

50

Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

2

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

1

1

70

50

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminden sonra alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

3

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

TÜRK HALK MÜZİĞİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

1

1

70

50

Türk Müziği veya Müzik Bilimleri Anabilim Dallarından birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında lisans

eğitiminden sonra 5 (beş) yıl ders verme (bağlama) deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

: İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir.

Son Başvuru Tarihi

:26.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

: 30.09.2019

Sınav Giriş Tarihi

: 02.10.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 03.10.2019

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

: Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet

Adresi

: www.inonu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar - Formlar kısmından "Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)

2. Özgeçmiş.

3. E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi, (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)

4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.

5. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi.

6. İki adet biyometrik fotoğraf.

7. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.

8. Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).

9. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK'dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge

10. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.

11- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

13- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.