Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
09/09/2019 05:57:00
Yazdır

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile beraber Rektörlüğe,

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

B) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir

sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olmak gerekir.

3- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

5- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları

değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

7- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

8- Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

9- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

10- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip şartı aranır.

11- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz).

2.Özgeçmiş.

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. ( Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçerlidir).

4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren

belge). (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).

5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi.

6. Yüksek lisans yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, yüksek lisans diploma fotokopisi veya yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak şartıyla

çıkan ilanlarda öğrenci belgesi.

7. Lisans transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği).

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

10. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK veya BAĞ-KUR da çalışmışlığı varsa).

11. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş).

12. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU / ÖN DEĞERLENDİRME / SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

1-İlan Yayım Tarihi: İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir.

2-Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3- Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi üniversitemizin www.hakkari.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?