Türk Kızılayı Personel Alım İlanı

04/09/2019 11:20:00
Yazdır

Eğitim Yetkilisi (EBY092019)

Türk Kızılayı / Ankara

GENEL NİTELİKLER

 • Eğitim bilimleri alanında lisans mezunu olan,

 • Formasyon belgesine sahip,

 • Müfredat geliştirme ve ders metinleri konusunda en az 1 yıl profesyonel tecrübeye sahip,

 • Öğrenci işleri ve iletişimi konusunda tecrübeli,

 • Eğitim bilişim teknolojileri, uzaktan eğitim yazılımları kullanımı ve içerik yazılımları konusunda deneyim sahibi,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan.

İŞ TANIMI

 • Uzaktan eğitim sistemi eğitim ve müfredat süreçlerini takip etmek,

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim Eğitmen Eğitim Sorumlusu

Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Müdürü (GPGKM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi Bölümleri),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu bilgisi,
 • Geçici koruma yönetmeliği vb. mevzuat ve yönetmelik bilgisi,
 • Proje ve kriz yönetimi bilgisi,
 • Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşların göç programları hakkında geliştirdikleri içerik (rehberlik, kural, ilke, standart ve yönetmelik) bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Potansiyel program alanlarının belirlenmesi, programların tasarlanması ve uygulanması yönünde çalışmaların yapılması,
 • Mevcut proje ve programların izleme ve değerlendirme, konsolidasyonu ve raporlanmasının sağlanması,
 • Mevcut kaynaklar, ihtiyaç ve işbirlikleri göz önünde bulundurularak nakit temelli program stratejisinin belirlenmesi,
 • Sığınmacılara yönelik nakit temelli programların yönetilmesi çerçevesinde;

  - Nakit temelli programlar kapsamında ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi,

  - Mevcut nakit temelli programların planlamalarının yapılması, kaynakların yönetilmesi ve programların yürütülmesi,

  - Nakit temelli yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımının kontrolü ve kayıt altına alınması,

 • Toplum merkezlerinin standartlarının belirlenmesi, işletilmesine destek olunarak takibinin yapılması,
 • Sığınmacı toplum uyum programlarının geliştirilmesi, planlarının oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Mevcut programlara yönelik sinerji potansiyellerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Mevcut yürütülen programların günlük operasyon ve performans takiplerinin yapılması, (Toplum merkezleri, UNICEF Çocuk vb.)
 • Göç operasyon yönetimi ile koordinasyon halinde geri dönüş programlarının tasarlanması ve uygulanması.

Gönüllü Yönetimi Müdürü (GYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen İletişim Fakültesi veya Sosyal Hizmetler Bölümü),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi, (Okuma, Yazma ve Konuşma düzeyi akıcı)
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ve STK deneyimi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Görev Tanımı;

 • Geliştirilen gönüllü stratejisi doğrultusunda gönüllü kazanım aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Gönüllü kazanım stratejisinin şubelerde uygulanması, standartların belirlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Gönüllü kazanımı için gönüllü stratejisi ve ihtiyaçlar doğrultusunda kampanyaların planlanması,
 • Hazırlanan kampanyaların kurumsal iletişim ile koordinasyon halinde planlanması ve uygulanması,
 • Gönüllü kayıt ve giriş süreçlerinin oluşturulması,
 • Gönüllü eğitimlerinin ve oryantasyonlarının eğitim birimi ile koordineli olarak planlanması, uygulanması ve performans takibinin yapılması,
 • Gönüllü görevlendirme ve performans takibi çerçevesinde;

  - Birimlerin ihtiyaçları ve gönüllü tercihleri göz önünde bulundurularak gönüllü görevlendirmelerinin yapılması,

  - Görevlendirilen gönüllülerin performanslarının takibi ve analizine ait işlemlerin yürütülmesi,

 • Gönüllü ödüllendirme süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Gönüllülerin motivasyonunu ve bağlılığını arttıracak aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,

Kurumsal Marka Yönetimi Müdürü (KMYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (İletişim Fakültesi),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, Yazma ve Konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Medya ve iletişim stratejileri bilgisi,
 • Marka ve kampanya yönetim bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Görev Tanımı :

 • Kurumun marka ve imaj yönetimi için marka ve imaj yönetimi stratejilerine ait planlama ve uygulamaların yapılması,
 • Kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım kampanyalarının planlanması, reklam ve PR çalışmalarının yürütülmesi,

 • Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen yardım kampanyalarının iletişim planlarının hazırlaması ve uygulanması,

 • Kurumsal kimlik ve iletişim standartlarının belirlenmesi, bu standartların tüm birimlere duyurulması ve kullanılacak materyallerin hazırlanması ve koordinasyonuna ait işlemlerin yürütülmesi,

 • Kurumsal marka ve imaj yönetimi uygulamalarına ait kamuoyu araştırma çalışmalarının yapılması,

 • Kurum adına basılacak ve/veya hazırlanacak her türlü tanıtım materyalin içerik kontrolünün yapılması, materyallerin marka ve imaj uyumluluğunun gözetilmesi,

 • Birimlere ihtiyaç durumunda içerik geliştirme desteğinin sağlanması,

 • Kurumun kamu ve özel kuruluşlar ile ilişki ve işbirliklerinin (Sosyal sorumluluk vb.) planlanması ve hayata geçirilmesi,

Süreç Geliştirme ve Kalite Yönetimi Müdürü (SGKY092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği vb. bölümler),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • İyi düzede ERP ve CRM kullanım bilgisi,
 • Süreç Yönetimi / Kalite Yönetim sistemleri bilgisi ve deneyimi (Program dahil),
 • Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Yönetim Sistemleri konularında sertifika sahibi,
 • EFQM çalışmalarında bilgi ve deneyim sahibi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan.

Görev Tanımı;

 • Birimler ile işbirliği içerisinde kurum süreçlerine ait envanterlerin oluşturulmasının sağlanması,
 • Mevcut süreçler üzerinde kalite çalışmaları ile iyileştirilme alanlarının belirlenmesinin sağlanması,
 • Düzenli süreç iyileştirme ve kalite yönetiminin yürütülmesi çalışmalarının yönetilmesi,
 • EFQM çalışmalarının koordine edilmesi,
 • Kurum içinde süreç ve süreç iyileştirme yaklaşımının yaygınlaştırılmasının sistematik olarak sağlanması,
 • Kurum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni süreçlerin tasarlanmasının yönetilmesi,
 • Yapılan iyileştirmelere yönelik mevzuat ve belgelerin ekipler ile birlikte hazırlanmasının sağlanması,
 • Süreç performanslarının oluşturularak analiz edilmesi çalışmalarının yönetilmesi.

İnsan Kaynakları İş Ortağı (IKİO2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

  Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyimi
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgilli mevzuat bilgisi,
 • İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı:

 • İnsan Kaynakları uygulamalarının belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda geliştirilmesi,
 • Faaliyet alanı yöneticileri ve çalışanlarına insan kaynakları uygulamalarına ilişkin süreçlerde rehberlik edilmesi, taleplerin alınarak ilgili fonksiyonlar ile birlikte değerlendirilmesi ve geri bildirimde bulunulması,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda organizasyonel değişim süreçlerine destek verilmesi,
 • Yetenek yönetimi süreçlerine destek verilmesi,
 • Stratejik iş gücü planlaması ve norm kadro analizi çalışmalarına destek verilmesi,
 • Fonksiyonel ve bireysel bazdaki hedeflerin belirlenmesi çalışmalarına destek verilmesi ve yüksek performans koçluğu,
 • Yeni personel taleplerinin alınması, ön değerlendirmesinin yapılması ve sonrasında ilgili insan kaynakları fonksiyonları ile paylaşılması,
 • Terfi ve işten çıkış mülakatlarının gerçekleştirilmesi, ilgili insan kaynakları fonksiyonlarına raporlanması,
 • Çalışanların eğitim ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç analizi çalışmalarına destek olunması, alınan eğitimlerin işe yansımasına ilişkin gözlemleme çalışmalarının yerine getirilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonuna raporlanması,
 • Çalışan memnuniyet ölçüm çalışmalarına destek olunması, sonuçlara göre alınan aksiyonların takibinin yapılması ve raporlanması,
 • Bütçe kapsamında yeni personel taleplerinin ön analizinin gerçekleştirilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonları ile paylaşılması,
 • Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesine ilişkin onay süreçleri öncesindeki çalışmaların yapılması,
 • Kurum içi nakil taleplerinin ilgili onay süreçleri öncesinde değerlendirilmesi,
 • Stajyerlerin gelişiminin takip edilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonlarına raporlanması.

Strateji Yönetimi Müdürü (SYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği vb. Bölümler veya Yönetim Bilişim Sistemleri),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, konuşma ve yazma düzeyi akıcı)
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Stratejik Planlama ve Raporlama süreçleri bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan.

Görev Tanımı;

 • Strateji ve hedef belirleme çerçevesinde;- Kurumun belirlenen stratejik öncelikleri doğrultusunda tüm organizasyonun stratejik planının ekipler ile oluşturulması süreçlerinin yönetilmesi,

  - Bölümler tarafından çalışılan stratejik iş planlarının konsolide edilmesi ve eylem planlarının oluşturulmasının sağlanması,

  - Stratejik Planın izlenmesi, ölçülmesi ve yürütülmesi için kullanılacak araçların, standartların ve yöntemlerin belirlenerek yönetilmesi,

  - Stratejik planlama modelinin ve strateji geliştirme metodunun uygulanmasının sağlanması,

  - Kurumsal strateji oluşturulmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi,

  - İleri analitik yöntemler kullanılarak stratejik karar alma süreçlerinde üst yönetime bilgi yönetimi ekibi ile destek verilmesinin sağlanması,

 • Faaliyet raporu hazırlanması çerçevesinde;

  - Birimlerin dönem başında belirlediği iş planlarının belirlenen temel performans göstergelerine göre takip edilmesi ve gerçekleşmelerin açıklamalarının oluşturulmasının sağlanması,

  - Birimlerin faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve üst yönetime raporlanmasının sağlanması.

Sözleşme Yönetimi ve Kontrol Müdürü (SYKM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti, (Tercihen Hukuk Fakültesi),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • MS Office programları bilgisi,
 • Satın alma süreçleri ile ilgili hukuki mevzuat bilgisi (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku vb.),
 • İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Yapılacak malzeme veya hizmet alımları için tip şartnamelerin ve tip sözleşmelerin hazırlanması,
 • Tip sözleşmeler dışındaki sözleşmelerin hazırlanması,
 • Satın Alma faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin arşivlenmesi,
 • Satın Alma Sözleşmeleri risk yönetiminin yapılması,
 • Devir, temlik, şirket birleşmesi, nevi değişikliği vb süreçlerde satınalma ile ilgili süreçlerin yönetilmesi,
 • Sözleşme uzatma, yenileme ve fesih süreçlerinin yönetilmesi,
 • Tedarikçi ile imzalanan sözleşme koşullarına uygunluğun takibi, gerektiğinde sözleşme kapsamındaki yaptırımların uygulanması ve/veya sözleşmenin sonlandırılması,
 • Satın alma işlemlerinin kurum içi ve kurum dışı düzenlemelere, yasalara ve mevzuata uyumluluğun takibinin sağlanması.

Bilgi Teknolojileri Operasyon Yönetimi Müdürü (BTOYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümleri),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İleri seviyede İngilizce bilgisi,
 • Bilgi sistemleri altyapıları bilgisi,
 • BT Tedarikçi yönetimi bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan sistemlerin planlanması, bütçelendirilmesi, kaynak ve personel dağılımının yapılması,
 • Sistemlerin gerekli güncellemelerin ve bakım çalışmalarının yapılmasının temin edilmesi,
 • BT servis ve operasyonlarının planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Network sisteminin bakımını, işletilmesini ve güvenliğini sağlamak,
 • Yedekleme altyapısının işletilmesini sağlamak,
 • Diğer bölümlerin BT konusundaki (yazılım-donanım) taleplerine ve ihtiyaçlarına göre gerekli bilgi ve eğitim desteğini vermek veya sağlamak,
 • Yapılacak işlemler konusunda üst yönetimi bilgilendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Göçmen Koruma Hizmetleri Müdürü (GKHM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Psikoloji, PDR, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler bölümleri),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu bilgisi,
 • Geçici koruma yönetmeliği vb. mevzuat ve yönetmelik bilgisi,
 • Psikososyal destek bilgisi,Ulusal ve Uluslararası kurum ve Kuruluşların Koruma hakkında geliştirdikleri içerik (rehberlik, kural, ilke, standart ve yönetmelik) bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Göçmen Koruma, arama, uyum ve dönüş program stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Mevcut kaynaklar, ihtiyaç ve işbirlikleri göz önünde bulundurularak program stratejilerinin belirlenmesi,
 • Koruma programlarının tasarımı ve geliştirilmesi çerçevesinde;
 • İhtiyaçlar ve kaynaklar doğrultusunda koruma programlarının geliştirilmesi, planlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Koruma programlarının uluslararası standartlara uyumunun kontrolü ve takibinin yapılması,
 • Arama programlarının yönetilmesi çerçevesinde;
 • Kayıp Sığınmacı ve yakın arama taleplerinin konsolidasyonu ve kayıt altına alınması,
 • Kayıpların bulunması için çalışmaların yürütülmesi ve bulunması durumunda buluşmaların sağlanması,
 • Göçmenlere yönelik vaka yönetimi yaklaşımının belirlenmesi ve yürütülmesi,
 • Göçmenlere yönelik vaka bazlı psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Yürütülen proje ve programların izleme ve değerlendirmesinin yapılması.

Depo ve Stok Yönetimi Müdürü (DSYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti,
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Depo sistemleri ve stok yönetimi bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Lojistik ve depo planlamaları doğrultusunda depo faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Depo mal kabul-çıkış işlemlerinin yönetilmesi,
 • Depo işlemlerinin ve stok kayıtlarının sisteme girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması,
 • Depo stok takibi, analizi ve raporlama işlemlerinin yönetilmesi,
 • Mevcut depolarda yer alan ürünlerin bakım süreçlerinin yönetilmesi,
 • Günlük depo operasyonlarının yönetilmesi,
 • Afet müdahale ve acil müdahale anında tanımlanmış rollere göre gerekli insan ve ekipman gücünün sağlanması ve yönlendirilmesi,
 • Lojistik faaliyetleri kapasitesinin verimli kullanımı, afet ve acil müdahale planlarına yönelik gerekli ekip ve ekipman sorumluluklarının sağlanması.

Finans ve Hazine Yönetimi Direktörü (FHYD2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Yüksek Lisans),
 • Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya ilgili mühendislik bölümleri,
 • İlgili alanda en az 7 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Aktif SAP kullanımı bilgisi,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için).

Görev Tanımı;

 • Yatırım, plan ve projeler için finansal analiz ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
 • Banka ve ilgili kuruluşlar ile ilişkilerin yönetilmesi,
 • Finansal süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesinin sağlanması,
 • Gereksinim duyulan kaynakların seçimi, temini, faiz ve kur değişkenliğinin getirdiği risklerin kontrol altında tutulması ve yönetilmesi,
 • Nakit akış yönetiminin sağlanması,
 • Bakiyelerin kontrolü ve mutabakatların yapılmasının sağlanması,
 • Finansal tabloların hazırlanması ve dağıtım işlemlerinin koordinasyonunun sağlanması,
 • Finansal risk yönetimi kapsamında nakit akışı üzerindeki etkilerin ölçülmesi ve tahminlerin yapılması,
 • Riskleri gidermeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması,
 • Kurumsal mevduat yönetimi için uygun finansal enstrümaların kullanılmasının sağlanarak en etkin, en verimli kaynak yönetiminin yapılması,
 • Tüm ödeme işlemleri için ödeme planlarının oluşturulması ve ödemelerin yapılmasının sağlanması,
 • Finansman ihtiyaçları ve maliyetlerine yönelik gerçekleşme ve öngörü raporlarının hazırlanmasının sağlanması,
 • Finansal mevzuatların hazırlanarak ilgili birimlere iletilmesinin sağlanması.

Finans ve Hazine Yönetimi Müdürü (FHYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti,
 • Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve ilgili mühendislik bölümleri mezuniyeti,
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Aktif SAP kullanımı bilgisi,
 • İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,
 • Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için).

Görev Tanımı;

 • Finansman ihtiyaçları ve maliyetlerine yönelik gerçekleşme ve öngörü raporlarının hazırlanması,
 • Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet alanlarının karlılık analizlerinin yapılması,
 • Banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • Finansal mevzuatların hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi,
 • Finansal süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesinin sağlanması,
 • Riskleri gidermeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması,
 • Nakit akışı üzerindeki etkilerin ölçülmesi ve tahminlerin yapılması,
 • Kurumsal mevduat yönetimi için uygun finansal enstrümaların kullanılmasının sağlanarak en etkin ve en verimli kaynak yönetiminin yapılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü (ISGM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti,
 • İlgili alanda en az 7 yıl deneyim,
 • Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • A Sınıfı İSG Uzmanlığı belgesine sahip olmak,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanların kanuni hak ve yükümlülüklerin güvence altına alınması,
 • Zarar verebilecek koşullardan çalışanların en yüksek ölçüde korunmasının sağlanması,
 • İş gücü kaybına neden olabilecek meslek hastalıklarına karşı etkili önlemlerin alınması,
 • İşyeri Hekimliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışanların sağlık uygulamalarından faydalanmasının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyonunun sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve mevzuatların takibi ve ilgili birimler ile uygunluğun sağlanması.

İnsani Politika ve Savunuculuk Müdürü (IPSM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler ;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi Bölümleri),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Dış politika analizi ve uluslararası insancıl hukuk bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı :

 • Uluslararası paydaşlar ile birlikte yürütülen programların uluslararası hukuk standartlarına uyumunun kontrolünün yapılması, (Göç vb.)
 • Uluslararası hukuk araştırmalarının yürütülmesi,
 • Diğer birimler ile uluslararası hukuk kurallarına uyum, uygulama ve geliştirme hakkında koordinasyon sağlanması,
 • Uluslararası insani standartların takibi ve ilgili raporların yayınlanması,
 • Uluslararası savunuculuk ve insani diplomasi aktiviteleri ile kurumun, politika belirlenen görüşmelerde temsiliyetinin yapılması,
 • Uluslararası toplantılar için içerik üretiminin yapılması, savunuculuk belgelerinin, anlaşmaların ve protokollerin hazırlanması,
 • Uluslararası ve lokal akademisyenler, üniversiteler, STK'lar ile çalışmalar düzenlenmesi ve savunuculuğun geliştirilmesi.

Anahtar Kelimeler: insani politika, diplomasi

Satın Alma Planlama ve Destek Müdürü (SPDM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Aktif SAP kullanım bilgisi,
 • SAP uygulamaları ve diğer IT uygulamaları arasında entegrasyon bilgisi,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Birimin yıllık stratejisinin, iş planının ve bütçesinin oluşturulması,
 • İş gereksinimleri bazında satın alma stratejisinin oluşturulmasına ve yürütülmesine destek olacak raporların hazırlanması,
 • SAP MM ve SRM kullanıcılarına 1. Seviye destek hizmeti verilmesi,
 • Satın alma SAP uygulamaları geliştirme ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlerle birlikte takibi,
 • Satın alma gerçekleşmeleri ve iç müşterilerin mevcut ihtiyacının anlaşılarak ihtiyaçlar çerçevesinde, satın alma yetki limitlerinin belirlenmesi,
 • Satın alma talep yönetimi stratejisinin belirlenmesi, koordinasyonu ve takip edilmesi,
 • Tedarikçi kayıt, izleme, yasaklama süreçlerinin yönetimi,
 • Satın alma harcamalarının, alım grupları/kategori bazında performansın takip edilmesi,
 • Malzeme ve tedarikçi ana veri takibinin ve analizlerinin yapılması,
 • Satın alma politikaları, sistemleri ve düzenlemeleri konusunda diğer birimlerle ilişkilerin yönetimi.

Paylaş

Lojistik Planlama ve Talep Yönetimi Müdürü (LPTYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler ;

 • Lisans mezuniyeti (Mühendislik, lojistik, işletme veya benzeri bölümler),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen SAP lojistik uygulamaları bilgisi,
 • Kaynak yönetimi ve optimizasyon bilgisi,
 • İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Görev Tanımı :

 • Lojistik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve taleplerin konsolidasyonunun sağlanması
 • Depo ve filo durumuna göre birimlerin taleplerine yanıt verilmesi,
 • İhtiyaç ve talepler doğrultusunda lojistik ve depo planlamalarının yapılarak güncellenmesi,
 • Gerekli durumlarda lojistik ve depo satın alma taleplerinin oluşturulması ve takip edilmesi,
 • Lojistik planlamaları doğrultusunda diğer birimler ile koordinasyonun sağlanması,
 • Lojistik SAP uygulamaları geliştirme ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlerle birlikte takibi,
 • Lojistik filo planlanma işlemleri çerçevesinde;
 • İhtiyaçlar ve mevcut durum analizleri ile filo boyutu ve araç tiplerinin planlanması, plan doğrultusunda filo araç alım, satım, kiralama sürecinin başlatılması,
 • Merkezi stok takibi işlemleri çerçevesinde;
 • Stok seviyelerinin merkezi olarak takip edilmesi,
 • Kritik stok seviyelerinde ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve takip eden taleplerin koordinasyonun sağlanması
 • Lojistik ve depo operasyonlarının süreç bazında takibi ve performanslarının analiz edilmesi,
 • Lojistik operasyonlarına ait resmi süreçlerin yönetilmesi.

Sosyal İçerme Programları Müdürü (SPM2019)

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;
 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Sosyal Hizmetler bölümü,
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyimi,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Aile Politikaları Yönetimi (Yoksulluk, Çocuk İhmali, Aile içi şiddet vb.) bilgisi,
 • Sosyal Yardım Politikaları Yönetimi (Açlıkla Mücadele, Gıda Bankası, Ayni ve Nakdi Yardımlar) bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

 • Toplum ihtiyaçları ve mevcut programların analiz edilmesi,
 • Analizler doğrultusunda sosyal içerme stratejisinin geliştirilmesi,
 • Mevcut sosyal içerme programlarınının Halk Sağlığı Direktörlüğü ile işbirliği halinde uçtan uca süreç planlanmasının yapılması ve yürütülmesi,
 • Farkındalık ve program yaygınlaştırma çalışmalarının yönetilmesi (Seminer, çalıştay, kongre vb.),
 • Şube ve dış paydaşlarına bilgilendirmelerin yapılması,
 • Yararlanıcılara ilişkin sosyal inceleme ve memnuniyet süreçlerinin yönetilmesi,
 • Düzenlenen programlar ve mevcut kaynaklar göz önünde bulundurularak programlar özelinde yararlanıcıların belirlenmesi,
 • Ayni ve nakdi yardımların iletilmesi çerçevesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların iletilmesi için gerekli kaynak ve lojistik planlamasının yapılması,
 • İletişim operasyonlarının yürütülmesi ve iletilen yardımların takibine ait işlemlerin yürütülmesi,
 • Sosyal içerme programları kampanyalarının kurumsal iletişim ile koordinasyon halinde geliştirilmesi ve yürütülmesi,
 • Avrupa Birliği, Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri kurumlar tarafından sağlanan desteklerin takip edilmesi, yardım programlarınının incelenmesi ve model oluşturulması,
 • Paydaş kurum analizlerinin yapılarak işbirliği protokol taslaklarının hazırlanması ve sosyal yardım programlarının geliştirilmesi.

İç Kontrol Müdürü (IKM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyeti)

 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

 • Risk Yönetimi (Kurumsal, Operasyonel, Bilgi Teknolojileri, Finansal vb.) ve İç denetim süreçleri bilgisi veya sertifikası (CIA, CRMA, CISA, SMMM, ACCA, CPA vb.),

 • İletişim yeteneği kuvvetli,

 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

 • Seyahat engeli bulunmayan,

 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı :

 • Fonksiyonların operasyonlarının risk yönetimi ve iç kontrol perspektifinden denetlenmesi,

 • Kurum faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyum kontrolünün yapılması,

 • Fonksiyonların iç kontrol ve uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonun sağlanması,

 • İç kontrol doğrultusunda yapılması gereken değişikliklere ilişkin görüş ve öneri sunulması,

 • Üst yönetime mevzuat ihlalleri hakkında bilgi verilmesi ve alınacak tedbirlerin ilgili fonksiyonlara aktarılması,

 • Kurum genelinde standartlara uyum anlayışının benimsenmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?