Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak.
02/09/2019 03:15:00
Yazdır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve

Ankara Gülhane Külliyesi'nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin Ek 6. maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8.

maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme

Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz

etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun

(belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak

sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedi 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı

ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Ankara Gülhane Külliyesine 2

(iki), İstanbul Hamidiye Külliyesine 3 (üç) olmak üzere toplam 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim

Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU BİLGİLERİ

A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından

mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret

tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını

geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak

(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin

hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4.

maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki

hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde

bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü

transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini

belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,

h. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük

hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

1. AĞ VE SİSTEM UZMANI - 1 Kişi (3 katına kadar)

Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi,

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme

konularında tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Microsoft

Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft, Linux işletim

sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy

konularına hakim olmak,

Kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik

Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, Yapılacak

güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum bulunmamak,

Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara'da yer

alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Tercih Sebepleri

Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip

bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,

Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip

olmak,

Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini

yapmış olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış

olmak;

Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server

sertifikası sahibi olmak,

Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server

sertifikası sahibi olmak,

Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi

olmak,

Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,

2. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI - 2 Kişi (3 katına kadar)

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Dinamik Yönlendirme Protokolleri, ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi

derecede bilgi sahibi olmak,

OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Anahtarlama Cihazları(switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon

yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar

konusunda bilgi sahibi olmak,

IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,

Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi

sahibi olmak,

Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)

Yapılacak güvenlik soruşturmaları neticesinde atanmasına engel bir durum

bulunmamak,

Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin

Ankara'da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin,

başvuru forumlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.

Tercih Sebepleri

Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,

Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış

olmak;

Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,

Cisco Certified Security Professional (CCSP),

Certified Ethical Hacker (CEH),

3.YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi 3 Katına Kadar - Tam Zamanlı)

Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine

sahip olmak.

En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesine sahip olmak,

Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, ASP .NET CORE, Entity

Framework konularında deneyimli olmak,

Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing

konularında bilgi sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi

olmak,

MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (Azure DevOps, TFS, Git, SVN v.b.)

kullanmış olmak,

Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce biliyor olmak

Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip

olmak,

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip

olmak

Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev

almış,

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 02.09.2019 ile 17.09.2019 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde

bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu"nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen

belgelerle birlikte 17.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul'u tercih etmek isteyen

adayların"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Kampüsü, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine, Ankara'yı tercih etmek

isteyen adayların "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018

Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta

yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki

gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Başvuru için İstenilen Belgeler

- Fotoğraflı Başvuru Formu,

- Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

- Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,

- "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (d) maddesinde

belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),

- "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (e) maddesinde

belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya

deneyimi gösteren belgeler,

- Özgeçmiş,

- İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı

dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı

gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi

Kurumumuzca onaylanacaktır).

- KPSS sonuç belgesi,

b) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS

puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak

dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre

en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı

sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın

bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

III. SINAV BİLGİLERİ

A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi

www.sbu.edu.tr sitesinde 20.09.2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya

tebligat yapılmayacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 24.09.2019 tarihinde saat 09.00'da, sözlü sınav 24.09.2019 tarihinde saat

14.00'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.

C. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100

tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı

nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi

tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde

ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SÖZLEŞME BİLGİLERİ

a. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel

şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

b. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler

uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

İlan olunur.

7500/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?