İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
27/08/2019 01:22:00
Yazdır

DÜZELTME İLANI

19.08.2019 tarihli ve 30863 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması ilanımızın Yarışmanın Yeri ve Konusu bölümünde yer alan Yarışma alanının mülkiyeti İstanbul Teknik Üniversitesine aittir olarak düzeltilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

19.08.2019 tarih 30863 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan İTÜ

İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması ilanımızın Danışman Jüri Üyeleri bölümünde bulunan

Lütfihak Alpkan'ın ünvanı Rektör Yardımcısı olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26.

maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan

adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama

Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım,

Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim

dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma

eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler

CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Otoyollarda, 120 olan hız sınırı, sizce yükseltilmeli mi?