İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

08/08/2019 10:04:00
Yazdır

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 09.08.2019

İlan son başvuru tarihi: 27.08.2019

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve unlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent :

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi :

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.) Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADET DRC AÇIKLAMA
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Farmasötik toksikolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİM DOÇENT 1 1

Doçentliğini eğitim programları ve öğretimi alanında almış olmak ve program değerlendirme konusunda çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ DOÇENT 1 1

Doçentliğini temel eğitim (Sosyal bilgiler eğitimi) alanında almış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1

Sınıf eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ PROFESÖR 1 1

Sosyolojide teorik ve metodolojik yönelimler üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH YENİ ÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1

Osmanlı mali uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH OSMANLI MÜESESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Son dönem Osmanlı fikir hareketleri üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA DOÇENT 1 1

Lisansüstü eğitimini elektrokimya alanında yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE FELSEFE TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

İlk çağ felsefe tarihi alanında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BİTKİ MATERYALI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 3

Bitki tür çeşitliliği konularında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ MÜZİK TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Modern ve atonal müzikler İle ilgili çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ SERAMİK SERAMİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Kemik Porselen üretimi alanında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik anabilim dalı altında pskiyatri hemşireliği ağırlıklı doktora programından mezun olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 3

Doktorasını maliye anabilim dalında yapmış olup, mali hukuk alanında çalışması olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ PROFESÖR 1 1

Para teorisi alanında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK DİN MUSİKİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN FELSEFESİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ MANTIK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ MADEN İŞLETMESİ DOÇENT 1 1

Mermerler üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIMI DOÇENT 1 1

Kontrol ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1

Geopolimer kompozitlerle güçlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK EBELİK DOÇENT 1 1

Doçentliğini ebelik alanında almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK EBELİK DOÇENT 1 1

Doçentliğini ebelik alanında almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 1

Fizyotrapi ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP PROFESÖR 1 1
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ GENETİK PROFESÖR 1 1
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ PARAZİTOLOJİ PROFESÖR 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI (GASTRO) DOÇENT 1 1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1

Otoinflamatuvar hastalıklar konusunda uluslararası çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ DOÇENT 1 1

Ana çocuk sağlığı ve emzirme konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ DOÇENT 1 1
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İşçilere yönelik toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Nasıl buldunuz?