Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/47666/
Yazdırılma Tarihi : 22 Eylül 2020 Salı 14:17

Düzce Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak

Düzce Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak.
08/08/2019 06:44:00
Yazdır

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak

üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam

edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda

belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 08 Ağustos 2019 - 23 Ağustos 2019

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.

Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İstenen Belgeler;

1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

2- 4 adet fotoğraf

3- Özgeçmiş (CV)

4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca

onaylanmış sureti)

5- 2018 KPSS Lisans sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan

deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

9- Güvenlik Soruşturması Formu, Adli Sicil Kaydı (e-Devlet kapısından alınabilir)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai

saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda

bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile başvuru

yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri

https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu

yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde

veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme

yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde

ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını

Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim

etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6921/1-1