Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
02/08/2019 04:30:00
Yazdır

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama

Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre

ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan

doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına

katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları,

üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya

USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve

yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari

görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın

yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel

çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş

oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet

CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına

başvurmaları duyurulur.

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede

İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların hizmet öncesi / hizmet içi yabancı dil öğretmen eğitimi, öğretmen

eğitiminde ortak dil olarak İngilizce'nin yeri ve erken yaşta ikidilli eğitim programları alanlarında

bilimsel çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunması gerekmektedir.

(c) Adayların yabancı dil eğitiminde toplumdilbilim ve edimbilim alanlarında sınıf içi

etkileşim, kültürlerarası karşılaştırma ve derlem çalışmaları yapmış olması ile uluslararası

yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(d) Adayların nicel araştırma, ölçme ve değerlendirme alanlarında uzmanlığa ve yayınlara

sahip olması gerekmektedir.

(e) Adayların Türk dili alanının yanı sıra yazma bilim ve kataloglama alanında

yayınlarının olması gerekmektedir.

(f) Adayların kent sosyolojisi, ekonomik sosyoloji, yerel yönetimler ve toplumsal değişim

konularında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda yayın yapmış olması gerekmektedir.

(g) Adayların anorganik kimya alanında enerji konusunda araştırma ve yayın yapmış

olması gerekmektedir.

(h) Adayların psikolojik kriz ve travmalarda acil müdahale ve nöropsikolojik ölçme ve

değerlendirme konusunda uzmanlığı olması, bu konularda araştırma ve yayın yapmış olması

gerekmektedir.

(i) Adayların dil etkileşimi, sözdizim ve biçimbilim alanlarında uzman olması ve

Türkiye'de konuşulan Balkan dilleri konusunda araştırma yapmış olması gerekmektedir.

(j) Adayların kıyı mühendisliği kapsamında deniz kaza ve kirlilik risklerinin stokastik

yöntemlerle incelenmesi konularında uzmanlıklarının olması ve bu konularda yayınlarının

bulunması gerekmektedir.

(k) Adayların makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile çok-değişkenli zaman dizisinin

sağlık alanlarındaki uygulamaları, çizge konvolüsyon sinir ağları ve öznitelik öğrenmesi

konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(l) Adayların karşılaştırmalı siyaset, siyasi rejimler ve yönetim, anlaşmazlıkların yönetimi

ve bilişimsel sosyal bilimler metodolojisi alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası

hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.

(m) Adayların yönetim bilişim sistemleri alanında araştırmalar yapmış olması, bilgi

sistemleri ekonomisi ve bilgi sistemleri verimliliği konularında uzmanlaşmış olması ve

uluslararası hakemli dergilerde bu konularda yayınlar yapmış olması gerekmektedir.

6727/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İşçilere yönelik toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Nasıl buldunuz?