Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
01/08/2019 03:36:00
Yazdır

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör,

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna

atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine

(http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş,

puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi,

yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD

ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine

(http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş,

puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı

fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört

(4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması

gerekmektedir.

*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan

Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce

Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme

alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine

nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi,

yabancı Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve

yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında

istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde

tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari

koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen

koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul

edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik

belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz

edeceklerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları

gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular

internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere

yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (22.07.2019-05.08.2019)

olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;