Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
23/07/2019 01:55:00
Yazdır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

Hükümleri uygulanacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,

5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi

6- Bir adet fotoğraf,

7- Özgeçmiş,

8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),

9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,

12- Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu,(http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.) ile müracaat etmeleri ilan olunur.

- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen birime yapılmalıdır.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr

- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz.Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji

enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine

eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim

alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler

ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi

yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 17.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 31.07.2019

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 08.08.2019

Giriş Sınav Tarihi : 20.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.09.2019

ANABİLİM DALI ARŞ.GÖR. ÖĞR.GÖR. ALES PUAN TÜRÜ YDS VEYA EŞ DEĞERİ AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 SAY 50 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
BİYOMEDİKAL 1 SAY 50 Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
GIDA TEKNOLOJİSİ 1 SAY 50 Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 1 EA 50 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Kamu Yönetimi Bölümü lisans Mezunu olmak. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Yerel Yönetimler Anabilim dallarında Tezli Yüksek lisans Yapıyor olmak.
MALİYE TEORİSİ 1 EA 50 Maliye Bölümü Lisans mezunu olmak ve Maliye Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
ULUSLARARASI TİC. VE İŞLETMECİLİK 1 EA 50 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama ve Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1 EA 50 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Sosyal Politika alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FONK. ANALİZ VE FONK. TEORİSİ 1 SAY 50 Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Matematik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 1 SÖZEL 50 Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 1 EA 50 Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programından mezun olmak. Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 SÖZEL 50 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programından mezun olmak. Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 1 EA 50 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

1 SÖZEL 80 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.Arap Dili ve Belagati anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

KARADENİZ EREĞLİ MYO

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

1 SAY Bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MYO

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1 SAY Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1 SAY Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak ve en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZ.MYO

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ

1 MUAF Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1 SAY 50 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

1 MUAF Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü veya Havacılık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla sivil havacılık alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ

1 SAY Orman Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak.Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1 EA Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, İşletme, iktisat Bölümlerinden birinden Lisans Mezunu olmak. Bankacılık veya Sigortacılık Bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 3 yıl deneyime sahip olmak.
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
LOJİSTİK 1 EA Üniversitelerin Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik lisans bölümlerinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

1 EA Üniversitelerin Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, Maliye lisans bölümlerinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

1 EA Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER 1 SÖZEL 80 İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak.İspanyol Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
REKTÖRLÜK
(*) 1 SAY 50 Kimya, Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak; ICP-MS, HPLC, SEM, FT-IR, Raman, XRF, XRD cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda deneyimli olmak; belirtilen cihazların en az iki tanesini kullandığını gösteren belgeye sahip olmak.
(*) 1 SAY 50 Kimya, Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak; ICP-MS, HPLC, SEM, FT-IR, Raman, XRF, XRD cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda deneyimli olmak; belirtilen cihazların en az iki tanesini kullandığını gösteren belgeye sahip olmak.
(*) 1 EA 50 Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik veya Kütüphanecilik Bölümü lisans mezunu olmak.Alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla akademik kütüphanede ya da kütüphanecilik alanında teknik hizmet veren sağlayıcılarda en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak.
(*) 1 SAY 50 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak ve ilgili alanlardan en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Unix /Linux ve en az iki yüksek düzeyli programlama dilini bildiğini belgelemek.

(*) Rektörlük bünyesinde uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi kapsamında atanacaklardır.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;