Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 16 Temmuz 2019 03:09, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2019 03:11
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama

Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama

Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise

iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm

terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/07/2019 - 31/07/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul

edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat

Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

Popüler kültür, sosyal medya ve siyasal iletişim konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doçent

1

1

Farklı braket ve ligasyon tiplerinin mikrobiyal flora üzerine etkilerini inceleyen çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doçent

1

1

Rezin esaslı fissür örtücülerin farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonu sonrasında açığa çıkan artık monomer üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doçent

1

1

Graf ile donatılmış metrik uzaylarda küme değerli sabit nokta teori çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Otomotiv

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Otomotiv Mühendisliği alanından almış

olmak. Lastiklerin çeki performansı ve triboloji alanlarında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Ultrasonografi eşliğinde periferik sinir blokarı konusunda yurt dışında eğitim görmüş olmak ve bu konu ile ilgili en az 4 yıllık deneyim sahibi olup; bu alanda bilimsel

yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Çocuk Ürolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Kazaların çevresel ve teknik araştırması alanında Yüksek

Lisans yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Sheor Wave Elastografi (SWE) görüntüleme ve Superb Mikro-Vascular görüntüleme (SMI) konularında deneyimi

olmak. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği ileri girişimsel radyoloji diplomasına sahip olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan

Besleme

Veterinerlik

Biyoistatistik

Doçent

1

1

Sansürlü veriler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve

Animasyon

Çizgi Film ve

Animasyon

Doçent

1

1

Çizgi Film ve Animasyon alanında çalışmaları olmak.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi

Kamu Politikaları

Doçent

1

1

Doktora ve doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almak, "Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi" alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi

Kamu Politikaları

Doçent

1

1

Doktorasını Kamu Yönetiminde almak, Kamu Politikaları alanında çalışmaları olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm

İşletmeciliği

Doçent

1

1

-

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Doçent

1

1

-

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı

Matematik

Doçent

1

1

Kesirli Laplace Diferensiyel Dönüşüm Metodu, Conformable Laplace ve İki Katlı Conformable Laplace dönüşümleri konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Yüksek yoğunluklu interval antrenman ve yağ oksidasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Nilpotent grupların integral grup halkalarında torsion birimseller ve regüler halkalarda idempotent matris çarpımları alanlarında çalışmaları olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram

Hizmetleri

Turizm ve Otel

İşletmeciliği

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1

Otel işletmelerinde motivasyon temelli pazarlama ve otel işletmelerinde dış kaynak kullanımı konularında çalışmış olmak.