Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
12/07/2019 04:50:00
Yazdır

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0)

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/doktora)diploması veya geçici mezuniyet belgesi.

(Başvuruda bulunacak adaylar e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. Ancak; atamaya hak kazanılması halinde öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)

6- (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belgeleri müracaat esnasında mutlaka ibraz edilecektir.)

7- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır.)

8- Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)

9- 2 adet fotoğraf.

10- ALES Belgesi.

11- Yabancı Dil Belgesi.

12- Onaylı hizmet / tecrübe gösterir belge; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu ise (onaylı hizmet belgesi/ halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

Şirket/firma ise ilgili şirketin adı ve adresinin açıkça belirtildiği antetli bir kağıtta hizmet içeriği ve süresi belirtilmek kaydıyla alınacak onaylı bir belge olmalıdır. (Tecrübe veya çalışma şartı aranan ilanlarda getirilecektir. Onaysız belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR ;

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI VE ALANI/ PROGRAMI

UNVANI

KADRO DERECESİ

1 LU Q <

İLAN ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU YERİ

BAŞVURU ŞEKLİ

SONUÇLARIN

AÇIKLANACAĞI

İNTERNET

ADRESİ

İSTENİLEN ASGARİ

ALES PUANI VE

ALANI

İSTENİLEN ASGARİ

YABANCI DİLPUANI

Meslek

Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Uçak Teknolojileri

Uçak

Teknolojisi

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

2

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve resmi olarak belgelendirmek kaydıyla havacılık alanında en az 5 (beş)yıl deneyime sahip olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Meslek

Yüksekokulu

Atatürk Bulv. No:35

Çubuk/ANKARA

Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/

70

(*sayısal)

Muaf

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

4

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 3 (üç) yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Mrk. Külliyesi Çubuk/ANKARA

Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/

70 (*sözel)

90

Rektörlük

-

-

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, İngilizce Öğretmenliği dışındaki alanlardan mezun olanların belgelendirmek kaydı ile Formasyon eğitimi almış olması, Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve en az 2 (iki) yıl İngilizce Eğitimi alanında deneyimli olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Mrk. Külliyesi Çubuk/ANKARA

Şahsen

veya

Posta

https://aybu.edu.tr/

70 (*sözel)

90

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları

gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 31.07.2019 Sınav Giriş Tarihi : 05.08.2019 - 06.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.08.2019

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.