Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
11/07/2019 02:07:00
Yazdır

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili hükümleri uyarmca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak (geçerlilik süresi 5 yıldır), merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.

MUAFİYET

1- Yükseköğretim kurumlarmda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz,

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Ek de yer almaktadır.)

2- ALES Belgesi

3- Özgeçmiş

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.Fotoğraf (1 adet)

6- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript (tüm öğrenimler için) e-devlet çıktısı olmalıdır.

7- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

8- Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı)

9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10- İlan Özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR;

1 -Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

2- İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir.

3- Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Başvurular ilanda belirtilen ilgili birimlerimizin başvuru adreslerine şahsen yapılacaktır. Posta vb. yöntemlerle gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5- Yapılan başvuruların ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilirler

7- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İlan Takvimi;

Başvuru başlangıç tarihi

11.07.2019

Sınav Tarihi

12.08.2019

Son başvuru tarihi

26.07.2019

Sonuç açıklama tarihi

19.08.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

02.08.2019

Nihai Sonuçların ilan edileceği internet adresi

www.ozal.edu.tr

1

Rektörlük

DOĞANŞEHİR VAHAPKÜÇÜK MYO

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

SOSYAL

GÜVENLİK

PR.

1

5

Öğretim

Görevlisi

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Yönetim Bilimleri Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak,

2

Rektörlük

DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK PR.

1

5

Öğretim

Görevlisi

İşletme lisans mezunu olup, İşletme Anabilim

Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak, Uluslararası Enerji Lojistiği üzerine çalışmaları bulunmak,

3

Rektörlük

KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PR.

1

1

Öğretim

Görevlisi

Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu olmak, lisans sonrası alanında en az on yıl Yükseköğretim Kuramlarında ders verme deneyimi bulunmak,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

1- Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır, (adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

Doçent adayları http://ozal.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 nüsha dosya yanı sıra CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi adayları http://ozal.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemizin ilan edilen birimlerine (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 nüsha dosya yanı sıra CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım noter onaylı sureti)

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. (Profesör ve Doçent kadroları Rektörlükçe, Doktor Öğretim Üyeleri için ise ilgili birimler tarafından yapılacaktır.)

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi), çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalatma eklemeleri gerekmektedir

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: 11.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 26.07.2019

1

Rektörlük

DARENDE BEKİR ILICAK MYO

TIBBİ

HİZMETLER VE

TEKNİKLER

BÖLÜMÜ

OPTİSYENLİK

PR.

1

1

Doçent

Lisansüstü öğrenimlerini Katıhal Fiziği bilim dalında yapmış olmak, Fizik bilim alanında doçentlik unvanmı almış olmak, optoelektronik malzemeler ve aygıtlar üzerine çalışmalar yapmış olmak,

2

Rektörlük

MÜHENDİSLİK

VE DOĞA

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ANABİLİM

DALI

1

5

Dr.Öğretim

Üyesi

Yüksek lisans ve doktora öğrenimleri İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Lif takviyeli çimento esaslı kompozitler üzerine çalışması olmak,

3

Rektörlük

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK

TEMEL

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

MÜHENDİSLİK

TEMEL

BİLİMLERİ

ANABİLİM

DALI

1

5

Dr.Öğretim

Üyesi

Matematik Anabilim Dalı'nda Doktora yapmış olmak, yüksek lisans sonrası Yükseköğretim Kurumlarmda alanında en az

5 yıl çalışmış olmak, Lightlike Geometri ve Chen Eşitsizlikleri üzerine çalışmaları olmak,

4

Rektörlük

YEŞİLYURT

MYO

TEKSTİL,

GİYİM,

AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

GİYİM ÜRETİM

TEKNOLOJİSİ

PR.

1

3

Dr.Öğretim

Üyesi

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Tekstil Mühendisliği'nde yapmış olmak, Konfeksiyon (Hazır Giyim) alanında çalışmaları bulunmak, yüksek lisans öğreniminden sonra Yükseköğretim Kurumlarmda en az 8 yıl deneyim sahibi olmak,

2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni normalleşme sürecinde, korona tedirginliğiniz devam ediyor mu?