Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/47118/
Yazdırılma Tarihi : 10 Haziran 2023 Cumartesi 03:00

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.

Haber Tarihi : 13 Temmuz 2019 01:00
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin birimlerine öğretim elemanı alımı ile ilgili 11/07/2019 tarihli ve 30828 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna sehven yazılan eski açıklamalar karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

İlan No

Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı / Program

Unvanı

Adet

Sehven Yazılan

Yeni

Açıklama

Açıklama

ÖE201920

Sağlık

Bilimleri

Fak.

Hemşirelik

Böl.

Halk Sağlığı

Hemşireliği

ABD

Arş. Gör.

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi Giriş Sınavı Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Başvuru Adresi

Sonuçların ilan edileceği internet adresi

11.07.2019

25.07.2019

31.07.2019

05.08.2019

06.08.2019

Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır. https://www.bandirma.edu.tr

1- Başvuru Formu Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2- Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi / Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3- Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4- İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5- Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen olarak yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan Sıra

Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

Kadro Açıklama / Nitelik

ALES

Yabancı

Dil

Başvuru Adresi

ÖE201912

Arş.Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Hukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

70

50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

ÖE201913

Arş.Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat ABD

İktisat lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

ÖE201914

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Coğrafya Böl.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD

Coğrafya lisans mezunu olup, Coğrafya Programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı programda Doktora

yapıyor olmak.

70

50

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

ÖE201915

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Sanat Tarihi Böl.

Genel Sanat Tarihi ABD

Sanat Tarihi lisans mezunu

olup, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

70

50

ÖE201916

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Tarih lisans mezunu olup,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

70

50

ÖE201917

Arş.Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Yazılım

Mühendisliği Böl.

Yazılım Mühendisliği ABD

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans

mezunu olmak ve bu alanların

birinde tezli yüksek lisans

veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

ÖE201918

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme Bilimleri ABD

Beslenme ve Diyetetik lisans

mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,

Bandırma/BALIKESİR

ÖE201919

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, aynı

alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

ÖE201920

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD

Hemşirelik lisans mezunu

olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

50

ÖE201921

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

1

Gönen MYO

Bilgisayar

Teknolojileri Böl.

Bilgisayar Programcılığı

Pr.

Bilgisayar Mühendisliği,

Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Öğretmenliği,

Elektronik ve Bilgisayar

Öğretmenliği, Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektrik

Mühendisliği, Elektrik

Öğretmenliği, Elektronik

Öğretmenliği, Elektrik İşleri

Öğretmenliği, Elektronik İşleri

Öğretmenliği lisans mezunu

olup, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Programında

tezli yüksek lisans yapmış

olmak ve yükseköğretim

kurumlarında en az 3 yıl ders

verme tecrübesine sahip

olmak.

70

-

Gönen Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü,

Gönen/BALIKESİR


Kaynak : Resmi gazete