Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
19/07/2019 01:52:00
Yazdır

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemizin birimlerine öğretim üyesi alımı ile ilgili 11/07/2019 tarihli ve 30828

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Doktor Öğretim Üyesi

kadroları iptal edilmiştir.

İlan olunur.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

İlan Sıra

Kadro

Unvanı

Kadro

Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

Kadro Açıklaması / Nitelik

ÖÜ201905

Doç.

1

İktisadi ve İdari

Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Siyasi Tarih ABD

Doktorasını ve Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış ve Güneydoğu Asya Ülkeleri konusunda çalışmaları olup, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

ÖÜ201906

Doç.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Böl.

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon ABD

Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak.

ÖÜ201907

Doç.

1

Adalet MYO

Hukuk Böl.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış ve Anayasa Hukuku alanında çalışmaları olmak.

ÖÜ201908

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Adalet MYO

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik Böl.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Doktorasını Yönetim Organizasyon alanında yapmış, bilgi ve belge yönetimi konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ201909

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Adalet MYO

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik Böl.

ÖÜ201910

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Adalet MYO

Büro Hizmetleri ve

Sekreterlik Böl.

ÖÜ201911

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Adalet MYO

Hukuk Böl.

ÖÜ201912

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Adalet MYO

Hukuk Böl.

ÖÜ201913

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Bandırma MYO

Yönetim ve Organizasyon

Böl.

ÖÜ201914

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Erdek MYO

Yönetim ve Organizasyon

Böl.

ÖÜ201915

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon

Böl.

Hukuk Büro Yönetimi ve

Sekreterliği Pr.

Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış, Sosyal

Müesseseler, Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi

konularında çalışmaları olmak.

Hukuk Büro Yönetimi ve

Sekreterliği Pr.

Yabancı Matbuat konusunda çalışmaları olup, "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor

olmak.

Ceza İnfaz ve Güvenlik

Hizmetleri Pr.

Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında

doktora yapmış ve Anayasa Hukuku alanında çalışmaları

olmak.

Ceza İnfaz ve Güvenlik

Hizmetleri Pr.

Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış ve İdare Hukuku alanında çalışmaları

olmak.

İşletme Yönetimi Pr.

Doktorasını İşletme alanında yapmış, Marka ve Kalite konularında çalışmaları olup, "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Yerel Yönetimler Pr.

Doktorasını Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim

alanında yapmış, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,

Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri ve Belediyeler

konularında çalışmaları olmak.

İşletme Yönetimi Pr.

Doktorasını İşletme alanında yapmış, Tüketici

Davranışları ve İstihdam Değişiklikleri Analizi konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ201916

Dr. Öğr. Üyesi

1

İktisadi ve İdari

Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ABD

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış,

Kültürel Emperyalizim, Medya, Neoliberal Küreselleşme

konularında çalışmaları olup, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

ÖÜ201917

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik

Böl.

Diyetetik ABD

Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

ÖÜ201918

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik

Böl.

Toplu Beslenme

Sistemleri ABD

Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.