Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 10 Temmuz 2019 00:37, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2019 00:39
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD/flashdisk ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 2 adet fotoğraf,lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD/flashdisk ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilanda belirtilen birimlere (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD/flashdisk ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (10/07/2019 - 24/07/2019) olup, başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi

içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

10. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru evrakları ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi : 10 Temmuz 2019 Son Başvuru Tarihi : 24 Temmuz 2019

S.No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Profesör

1

1

Hadis alanında doçentlik unvanını almış olmak.

2

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM FELSEFESİ

Profesör

1

1

İslam Felsefesi alanında doçentlik unvanını almış olmak.

3

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİK ASD

Profesör

1

1

İlgili alanda doktora/sanatta yeterlilik diplomasına sahip olmak ve ilgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.

4

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON ABD

Profesör

1

1

Sinema ve Televizyon alanında doktora/sanatta yeterlilik yapmış olmak.

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

Profesör

1

1

Yakın Çağ Tarihi alanında doçentlik unvanını almış olmak. Komünist Dönem konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6

MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanını almış olup, Yakıtlar ve Motorlarda Yanma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

7

MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.

8

MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

Profesör

1

1

İlgili alanda doçent unvanını almış olmak.

9

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ABD

Doçent

2

1

Spor Bilimleri temel alanında doçentlik

unvanını almış olmak.

10

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR

YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

ABD

Doçent

3

2

Spor Bilimleri temel alanında doçentlik

unvanını almış olmak.

11

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ

Doçent

1

1

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında

doçentlik unvanını almış olmak.

12

MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME BİLİMİ

Doçent

1

1

Üçlü Sıvı Kristal Karışımlar ve Alüminyum Bazlı Alaşımlar konularında bilimsel

çalışmalar yapmış

olmak.

13

MÜHENDİSLİK -MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanını almış olup, Kompozitlerin Darbe

Davranışları üzerine bilimsel çalışmalar

yapmış olmak.

14

GÜZEL SANATLAR

FAKÜLTESİ

SİNEMA VE

TELEVİZYON

SİNEMA VE

TELEVİZYON ABD

Doçent

2

1

Sinema ve Televizyon alanında doçentlik

unvanını almış olmak.

15

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ

VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi alanında doçentlik unvanını almış olmak. Etik ve Siyaset ile ilgili bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

16

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

Doçent

3

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanını almış olmak. Avrupa Siyasi Tarihi hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

17

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

Doçent

1

1

Ticaret Hukuku alanında doçentlik unvanını almış olmak.

18

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi alanında doçentlik unvanını almış olmak, Kamu Personeli Yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

19

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ TARİHİ

Doçent

3

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak ve İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.

20

SAĞLIK

YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE

REHABİLİTASYON

ANABİLİM DALI

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

21

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanda doktora yapmış olmak. Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Teorileri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

22

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Muhasebe-Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Bobi FRS konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

23

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER

VE TEKNİKLER

OPTİSYENLİK

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Fizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, malzemenin optik özellikleri, ince film optiksel malzeme ve optoelektronik aygıtlar

konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

24

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE

TELEVİZYON ABD

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Sinema ve Televizyon bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik yapmış olmak.

25

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE

TELEVİZYON ABD

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

26

MÜHENDİSLİK -

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak ve aynı anabilim dalında bilimsel çalışmaları olmak.