Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 08 Temmuz 2019 10:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2019 10:16
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama" tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadrolar ı daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

ÜNVANI

ADEDİ

DER

AÇIKLAMA

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik İç

Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve Neonatal Ruminant Hastalıklarında Pasif İmmunitenin Önemi Üzerine Çalışmış Olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni

Tohumlama

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve Seminal Plazma Üzerine Çalışmış Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve

Organizasyon

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve presenteeizm girişimciliği üzerine çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Yöneylem Araştırma

Profesör

1

1

Mühendislik alanında Doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve

Reanimasyon

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve Kanatlı Histolojisi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik

Parazitolojisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve kazlarda ve köpeklerde kan parazitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve Sığırlarda İleri USG Alanında Araştırma Yapmış Olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve Tendo Cerrahisinde Araştırma Yapmış Olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

İlköğretim matematik eğitimi alanında doçent olmak ve üstün zekalı öğrencilerin matematik eğitimine yönelik çalışmış olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen bilgisi eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve işbirlikli öğrenme üzerine çalışmış olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, okumaya yönelik tutum ve motivasyon ve Türkçe eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

1

Beşeri ve ekonomik coğrafya alanında doçentliğini almış olmak ve yerleşme coğrafyası konusunda çalışmış olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Yeni Türk edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak ve Cumhuriyet dönemi şiir üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve Türk halk anlatıları üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Nadir toprak ve geçiş metal iyonları ile aktive edilmiş optik malzemeler üzerine çalışmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve tedarik sözleşmesi üzerine çalışmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve kerramiyye hakkında çalışmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve hacerü'l-Esved ile ilgili çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Temel İşlemler ve

Termodinamik

Doçent

1

1

Kimya Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Cerrahisi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Ruminantlarda Üriner Sistem Hastalıkları ve Litotripsi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Anatomisi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Kazların İskelet Sistemi Üzerine Makroanatomik ve Morfometrik Çalışma Yapmış Olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Zavot Sığır Irkının Mikrosatellitler ile Genetik

Karakterizasyonu Üzerine Çalışmış Olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yeni Türk Dili

Doktor

Öğretim Üyesi

1

2

XX.Yüzyıl aşık şiiri üzerine dil incelemesi yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Katıhal fiziği anabilim dalında doktora yapmış ve yoğunluk fonksiyonu teorisi ile malzemelerin katalitik özellikleri alanında teorik çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

18.Yüzyılda Batum sancağı üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Dede Korkut hikayelerinin söz varlığı üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde atmosferik polenler üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Alman Dili ve

Edebiyatı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Alman dili ve edebiyatı alanında imge ve imge bilim konularında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Zeydi-Hadevi Fıkhı üzerine çalışmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Sünnete uluslararası ilişkilerin ilkeleri konusunda çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Hukuk

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Uluslararası hukuk bilim dalında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Sosyal hizmet alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Yenilenebilir enerji kaynakları ve çok faktörlü karar verme teknikleri alanında çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Sayısal Kamera tasarımı konusunda çalışma yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Hidrolik

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Çevre Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Tekstil ve Moda

Tasarımı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Tekstil Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve hazır giyim üretiminde yapıştırma teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak ve günümüz Türk sineması ve Türk sinema tarihi üzerinde çalışmalar yapmış olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Türk dili ve edebiyatı eğitimi alanında ve değerleri eğitimi konusunda doktorasını yapmış olmak. Türkçe ders kitaplarında değerleri eğitimi çalışmış olmak.

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Fizik Eğitimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Fizik eğitimi alanında doktora eğitiminden mezun olmak ve araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı eğitimi üzerinde çalışmış olmak

Dede Korkut Eğitim

Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal bilgiler eğitimi bilim dalında doktora mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihi günlük kullanımının başarıya etkisi üzerine çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz

Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon

Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

2

2

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar

Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve

Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

2

3

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve

Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Anestezi ve

Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak

Susuz Meslek Yüksekokulu

Adalet

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kamu hukuku veya özel hukuk alanında doktora yapmış olmak

Susuz Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları

İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık yönetimi veya sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış olmak